trešdiena, 2022. gada 14. septembris

trešdiena, 2022. gada 14. septembris

Stundās nav: A.Jākobsons, I.Upīte, G.Līrmane, A.Upīte-Markuse, L.Trauliņa (no 5.st.), I.Tuņķele, M.Tiltiņa (no 5.st.), A.Kārkliņa (no 5.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a5.Matemātika237.AI.Krieviņa
4.b6.Krievu valodaPašvadīts mācību process-mājāsI.Tuņķele
5.b4.Krievu valoda402.Stunda abām grupām kopā; Vācu valodas grupai-stunda brīvaP*I.Daugaviete-Kravale
6.Krievu valoda_1.grupa404.Krievu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
6.a1.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Baranova
3.Latviešu valoda139.Sporta un veselības stunda atceltaI.Baranova
6.b6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
7.Krievu valoda_2.grupaKrievu valodas stunda pie I.Tuņķeles atcelta
6.c1.Krievu valodaPašvadīts mācību process-mājāsI.Tuņķele
2.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
7.Dabaszinības206.Dabaszinību stunda atcelta
7.a3.-4.Matemātika_1.grupa303.AE.Ločmele
3.-4.Matemātika_2.grupa301.Matemātika 2.grupai pie sk.I.Kraukles (kopā ar 7.b klasi)A+I.Kraukle
7.b1.Latviešu valoda109.M.Tiltiņa
3.-4.Matemātika_2.grupa301.Matemātika 2.grupai pie sk.I.Kraukles (kopā ar 7.b klasi)A+I.Kraukle
5.Klases stunda104.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 1.stundas laiku;PV.Fleminga
7.Angļu valoda_1.grupaAngļu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz 13.09.2022.I.Barce
8.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
7.c3.-4.Matemātika_2.grupa301.Matemātika 2.grupai pie sk.I.Kraukles (kopā ar 7.b klasi)A+I.Kraukle
8.a1.Literatūra014.Literatūras stunda pārcelta no 21.09.2022.P*L.Vikse
8.c7.Vizuālā māksla206.Kabineta maiņaĪ.Ozola
8.Krievu valoda_1.grupaKrievu valodas stunda pie I.Tuņķeles atcelta
9.a1.-2.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. gruapi kopāA+I.Kraukle
4.Literatūra203.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 21.09.2022.
7.Sports un veselībaPašvadīts mācību processI.Rams
9.b1.-2.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. gruapi kopāA+I.Kraukle
9.c1.-2.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. gruapi kopāA+I.Kraukle
5.Fizika113.Ķīmijas stunda atcelta; Fizikas stunda pārcelta no 13.09.2022.P*E.Ločmele
6.Datorika (abām grupām)113.1.grupai stunda pārcelta no piektdienas, 16.09.2022. (8.st.); Ķīmijas stunda atceltaP*Z.Neimane/D.Stalšāne
10.a6.Psiholoģija014.Kultūras un mākslas stunda pārcelta uz piektdienu, 16.09.2022. (3.st.)I.Rams, Ī.Ozola
7.Psiholoģija014.Sporta un veselības stunda atceltaI.Rams, M.Goba
8.-9.Psiholoģija014.Psiholoģijas stundas pārceltas uz 6./7. stundas laikuI.Rams
10.b1.Angļu valoda_2.grupa405.Angļu valodas stunda 2.grupai (pie D.Trēziņa) pārcelta uz 5.stundas laikuD.Trēziņš
5.Angļu valoda_1.grupa403.Matemātikas stunda atceltaPI.Barce
5.Angļu valoda_2.grupa405.Matemātikas stunda atceltaD.Trēziņš
6.Psiholoģija014.Matemātikas stunda atceltaI.Rams
7.Psiholoģija014.Sporta un veselības stunda atceltaI.Rams, M.Goba
8.-9.Psiholoģija014.Psiholoģijas stundas pārceltas uz 6./7. stundas laikuI.Rams
11.b6.-7.Latviešu valoda104.Latviešu valodas stunda atcelta
12.a5.Sports un veselībaA+M.Goba, Z.Larinova
12.b5.Sports un veselībaA+M.Goba, Z.Larinova