trešdiena, 2022. gada 16. novembris

trešdiena, 2022. gada 16. novembris

Stundās nav: A.Dubulte, I.Liepiņa, Z.Larinova, I.Rams, A.Jākobsons, D.Stalšāne (1.-5.st.), I.Aizupiete (no 6.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

17.novembra koncerta mēģinājumi lielajā zālē:
07.50-08.30 – mēģinājumā piedalās pasākuma vadītāji un 3.-4. klašu koris /L.Vanaga, I.Aizupiete/
13.10-13.50 – mēģinājumā piedalās 5.-8. klašu koris /I.Jansone, I.Aizupiete/
14.20-16.30 – kopmēģinājumā piedalās 5.-8. klašu un 9.-12.klašu koris /I.Jansone, I.Aizupiete/, 10.a klase /R.Segliņš/ un “VIA” /G.Aizupietis/

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a4.Dizains un tehnoloģijas137.Sporta un veselības stunda atcelta V.Zariņa
5.Dizains un tehnoloģijas137.Dizaina un tehnoloģiju stunda pārcelta uz 4.stundas laiku V.Zariņa
2.b6.Latviešu valoda236.Sporta un veselības stunda atceltaPS.Priede
2.c1.Dabaszinības235.Sporta un veselības stunda atceltaPA.Bērziņa
2.Angļu valoda235.Stunda abām grupām kopāA+A.Rastene
3.c6.Mūzika112.Mūzikas stunda atcelta  
4.a3.Angļu valoda232.Stunda abām grupām kopāA+A.Rastene
4.b0.Literatūra (F)104.Literatūras fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 2.stundas laiku A.Lūsiņa
1.Matemātika301.Matemātikas stunda atcelta  
2.Literatūra (F)115.Sporta un veselības stunda atcelta A.Lūsiņa
4.Teātra mākslaKamīnzāleDatorikas stunda 1.grupai un angļu valodas stunda 2.grupai atceltasPV.Fleminga
5.a3.Angļu valoda 206.Sporta un veselības stunda atcelta. Angļu valoda abām grupām kopā. D. Cinīte
6.Datorika_2.grupa201.Datorikas stunda atcelta  
5.b4.Klases stunda232Sporta un veselības stunda atceltaPI.Upīte
5.c1.Angļu valoda232.Stunda abām grupām kopāA+D.Cinīte
2.Klases stunda232.Sporta un veselības stunda atcelta I. Upīte
6.a1.Sociālās zinības un vēsture114.Literatūras stunda pārcelta uz 3.stundas laiku E.Vilne, I.Baranova
3.Literatūra139.Sporta un veselības stunda atcelta I.Baranova
4.Angļu valoda_1.grupa206.kabineta maiņa D.Trēziņš
6.Sociālās zinības un vēsture114.Sociālo zinību stunda un vēsture pārcelta uz 1.stundas laiku E.Vilne
6.b1.Sociālās zinības un vēsture114.Sociālo zinību stunda un vēsture pārcelta uz 6.stundas laiku E.Vilne
6.Sociālās zinības un vēsture114.Sporta un veselības stunda atcelta E.Vilne
6.c0.Krievu valoda (Konsultācija) konsultācija pārcelta uz 1.stundas laiku I.Tuņķele
1.Krievu valoda (Konsultācija)401.Krievu valodas mācību stunda pārcelta uz 2.stundas laiku. I.Tuņķele
2.Krievu valoda401.Sporta un veselības stunda atcelta I.Tuņķele
5.Matemātika301. AI.Ābeltiņa
7.Dabaszinības206.Dabaszinību stunda pārcelta uz 15.11.2022. L.Trauliņa
7.a0.Krievu valoda_1.grupa (Konsultācija)401.konsultācija pārcelta uz 1.stundas laiku I.Tuņķele
1.Krievu valoda_1.grupa (Konsultācija)401.Sporta un veselības stunda atcelta I.Tuņķele
5.Angļu valoda303.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
6.Angļu valoda303.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
7.b8.Sports un veselība Sporta un veselības stunda atcelta  
7.c1.Krievu valoda_1.grupa404.Krievu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz 5.stundas laiku I.Daugaviete-Kravale
5.Krievu valoda_1.grupa404.Sporta un veselības stunda atcelta I.Daugaviete-Kravale
7.Angļu valoda_2.grupa011.Angļu valodas stunda pārcelta uz 15.11.2022. D.Cinīte
8.a2.Sociālās zinības203.Literatūras stunda pārcelta uz 09.12.2022.P*L.Vikse
8.b1.Krievu valoda_2.grupa404.Krievu valodas stunda 2.grupai (pie I.Daugavietes-Kravales) pārcelta uz 4.stundas laiku I.Daugaviete-Kravale
4.Krievu valoda_1.grupa401.Sporta un veselības stunda atceltaP*I.Tuņķele
4.Krievu valoda_2.grupa404.Sporta un veselības stunda atcelta I.Daugaviete-Kravale
9.a7.Sports un veselība Sporta un veselības stunda atcelta  
9.b4.Angļu valoda_1.grupa011.stunda pārcelta no 18.11.2022.P*V.Šmite, Z.Neimane
4.Datorika_2.grupa201.stunda pārcelta no 18.11.2022.P*Z.Neimane, V.Šmite
9.c3.Angļu valoda_2.grupa206.Sporta un veselības stunda atcelta. Angļu val._2.grupai pārcelta no ceturtdienas, 17.11.2022.P*D.Trēziņš
10.a7.Sports un veselība_2.grupa009.Sporta un veselības stunda 2.grupai (pie A.Jākobsona) atcelta;
(1.grupai stunda notiek)
 M.Goba
8.-9.Psiholoģija115.Stunda atcelta  
10.b1.Angļu valoda_2.grupa405.Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta uz 15.11.2022. D.Trēziņš
2.-3.Uzņēmējdarbības pamati402.Programmēšanas stunda pārcelta uz 15.11.2022.P*I.Grabe
2.-3.Dizains un tehnoloģijas402.Pašvadīts mācību process /D.Stalšāne/
7.Sports un veselība_2.grupa009.Sporta un veselības stunda 2.grupai (pie A.Jākobsona) atcelta;
(1.grupai stunda notiek)
 M.Goba
8.-9.Psiholoģija115.Stunda atcelta  
12.a4.Kultūra un māksla II305.Latviešu valoda II. Pašvadīts mācību process. R.Segliņš, I. Lancmane
5.Kultūra un māksla II305.Sports un veselība. Pašvadīts mācību process R.Segliņš, /M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova/
12.b5.Sports un veselība Pašvadīts mācību process /M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova/