trešdiena, 2022. gada 18. maijs

trešdiena, 2022. gada 18. maijs

Stundās nav: I.Baranova, A.Bērziņa, G.Gaile, L.Trauliņa, Z.Neimane, Ī.Ozola, I.Rams (no 6.st.), I.Aizupiete (1.st.), D.Trēziņš

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Sports un veselībaSporta aktivitātes kopā ar PII “Burtiņš”V.Zariņa, Z.Larinova
1.b4.Vizuālā mākslaSporta aktivitātes kopā ar PII “Burtiņš”S.Priede, Z.Larinova
1.c1.-9.Klase ārpus skolasA.Bērziņa, S.Niedrīte, Z.Larinova
2.a3.Latviešu valoda139.izrādes apmeklējums (sākums plkst. 10.00)I.Miglava, A.Niedrīte
2.b1.-9.Klase ārpus skolasG.Gaile, M.Goba
2.a3.Latviešu valoda139.izrādes apmeklējums (sākums plkst. 10.00)I.Krieviņa
4.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Trauliņa, G.Verovkins, G.Kalvīte, I.Aizupiete, I.Upīte, Z.Larinova
4.c1.Mūzika112.Mūzikas stunda atcelta
5.a1.Latviešu valoda235.Latviešu valodas stunda atcelta
5.b1.Sports un veselībaSporta un veselības stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Jākobsons
3.Sports un veselībaLatviešu valodas stunda atceltaA.Jākobsons
5.c1.Angļu valoda011.Angļu valodas stunda atcelta
6.a1.-2.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 13.05.2022.I.Kraukle
4. (10.50-11.30)SportsDabaszinību stunda atcelta; Stundas sākums plkst. 10.50!I.Rams
5. (11.40-12.10)Latviešu valoda109.Sporta stunda pārcelta uz 4.stundas laiku; Stundas sākums: 11.40!PM.Tiltiņa
7.Informātika_2.grupa201.Informātikas stunda 2.grupai (pie Z.Neimanes) atcelta
6.b1.Informātika_1.grupa201.Informātikas stunda 1.grupai (pie Z.Neimanes) atcelta
2.Matemātika402.Dabaszinību stunda atcelta; Matemātikas stunda pārcelta no ceturtdienas, 19.05.2022.P*I.Kraukle
4.Latviešu valoda402.Sociālo zinību stunda pārcelta uz pirmdienuP*A.Upīte-Markuse
6.Latviešu valoda402.AA.Upīte-Markuse
6.c5.Vizuālā māksla203.Vizuālās mākslas stunda atcelta; Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: plkst. 11.20-11.50
7.a3.-4.Angļu valoda114.Stunda abām grupām kopāA+A.Rastene
6.Latviešu valoda114.Vizuālās mākslas stunda atcelta; Latviešu valodas stunda pārcelta no piektdienas, 27.05.2022.P*L.Vikse
7.Vizuālā māksla114.Vizuālās mākslas stunda atcelta
7.b6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta; Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: plkst. 12.10-12.40
7. (12.40-13.20)Krievu valoda_1.grupa405.Mainīts stundas laiks! Kabineta maiņaI.Tuņķele
7. (12.40-13.20)Krievu valoda_2.grupa302.Mainīts stundas laiks!I.Daugaviete-Kravale
7.c5.Datorika201./202.Stunda abām grupām kopāA+G.Grīva
6.Datorika201./202.Stunda abām grupām kopāA+G.Grīva
8.a2.Datorika_2.grupa201.AG.Grīva
9.a1.Ģeogrāfija104.stundas sākums 08.10Z.Vilciņa
3.Literatūra104.Vizuālās mākslas stunda atceltaS.Kārkliņa
5.Krievu valoda_2.grupa405.Kabineta maiņa 2.grupai (pie I.Tuņķeles)I.Tuņķele
7.LiteratūraLiteratūras stunda pārcelta uz 3.stundas laikuS.Kārkliņa
8.SportsSporta stunda atcelta
9.b1.Vizuālā māksla204.pašvadīts mācību process-mājās
5.Krievu valoda404.Kabineta maiņaI.Daugaviete-Kravale
10.a1.-5.305.IzrādeR.Segliņš, I.Ramute, I.Jansone, I.Grāvīte
6.Dizains un tehnoloģijas110.Dizaina un tehnoloģiju stunda-konsultācija pēc nepieciešamībasD.Stalšāne
10.b3.Dizains un tehnoloģijas201./202.Stunda abām grupām kopāA+G.Grīva
11.b5.Dizains un tehnoloģijas204.Kabineta maiņaD.Stalšāne
09.20-11.40339.Individuālās karjeras konsultācijasD.Stalšāne