trešdiena, 2022. gada 23. februāris

trešdiena, 2022. gada 23. februāris

Stundās nav: G.Kalvīte, A.Lozda, I.Liepiņa, A.Kārkliņa (1.st.), I.Rams (no 7.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.137.“Glītraksti” nodarbība ar L.Reiteri projekta Latvijas skolas soma ietvarosV.Zariņa
1.b2.236.“Glītraksti” nodarbība ar L.Reiteri projekta Latvijas skolas soma ietvarosS.Priede
1.c4.237.“Glītraksti” nodarbība ar L.Reiteri projekta Latvijas skolas soma ietvarosA.Bērziņa
2.aMācību process tiek īstenots attālināti
5.Dizains un tehnoloģijas139.“Glītraksti” nodarbība ar L.Reiteri projekta Latvijas skolas soma ietvaros – ATCELTAI.Miglava
2.c1.338.“Glītraksti” nodarbība ar L.Reiteri projekta Latvijas skolas soma ietvarosI.Krieviņa
3.a08.30-09.10Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā133.G.Baltā
403.Skolēniem ar atbalsta pasākumiem – papildlaiksI.Upīte
3.b08.30-09.10Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā336.A.Dubulte
403.Skolēniem ar atbalsta pasākumiem – papildlaiksI.Upīte
6.Angļu valoda336.Stunda visai klasei kopāA+A.Dubulte
3.c08.30-09.10Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā337.S.Niedrīte
403.Skolēniem ar atbalsta pasākumiem – papildlaiksI.Upīte
4.a1.Matemātika232.Matemātikas stunda atcelta
5.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa232.AA.Niedrīte
4.b4.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa138.AA.Niedrīte
4.cMācību process tiek īstenots kombinēti
4.Angļu valoda210.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
5.abc2.Vācu valoda404.Kabineta maiņaE.Groševa
6.abc3.Vācu valoda404.Kabineta maiņaE.Groševa
6.b1.Latviešu valodaStunda pārcelta uz 2.st.laikuI.Baranova
2.Latviešu valoda402.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 22.02.2022.I.Baranova, L.Drande
7.abc1.Vācu valoda404.Kabineta maiņaE.Groševa
7.c1.Krievu valoda (2.grupa)303.Kabineta maiņa (2.grupai pie I.Mēdumas-Bāliņas)I.Mēduma-Bāliņa
7.Sports un veselībapašvadīts mācību process-mājās
8.a6.-7.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa211.Stunda 2.grupai (pie G.Kalvītes) atcelta
8.c2.-3.Dizains un tehnoloģijas157.Stunda visai klasei kopāA+G.Verovkins
9.a1.Ģeogrāfija104.stundas sākums 08.10Z.Vilciņa
3.Angļu valoda104.Stunda visai klasei kopāA+I.Barce
9.b1.LiteratūraStunda pārcelta uz 18.02.2022.A.Upīte-Markuse
11.b1.Matemātika (F)110.Kabineta maiņaG.Līrmane
7.BioloģijaStunda pārcelta uz 18.02.2022.S.Allika
12.a1.-3.Angļu valoda (Vispārējā)339.Kabineta maiņaA.Ronis
12.b2.Matemātika 110.Kabineta maiņaG.Līrmane