trešdiena, 2022. gada 7. septembris

trešdiena, 2022. gada 7. septembris

Stundās nav: I.Mēduma-Bāliņa, A.Jākobsons, M.Goba, Z.Larinova, L.Gredzena, V.Šmite

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c5.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
2.b1.Latviešu valoda (F)236.Sporta un veselības stunda atceltaS.Priede
6.Latviešu valoda (F)236.Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 1.stundas laikuS.Priede
2.c4.Matemātika235.Sporta un veselības stunda atceltaPA.Bērziņa
3.a1.Latviešu valoda336.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Miglava
2.Dabaszinības336.PI.Miglava
3.b1.Latviešu valoda332.G.Gaile
2.Sports un veselība332.AG.Gaile
3.Matemātika332.G.Gaile
4.Mūzika332.Matemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuG.Gaile
5.Latviešu valoda332.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuG.Gaile
6.Mūzika205.Mūzikas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Aizupiete
3.c2.Dabaszinības338.PI.Krieviņa
3.Matemātika338.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Krieviņa
4.a1.Klases stunda115.AS.Kalniņa
4.Sociālās zinības un vēsture139.AL.Drande
5.Latviešu valoda139.Sporta un veselības stunda atceltaAA.Upīte-Markuse
6.Latviešu valoda237.Latviešu valodas stunda atcelta
7.Latviešu valoda237.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laiku
4.b2.Sports un veselībaAI.Rams
3.Sociālās zinības un vēsture338.AL.Drande
5.a3.Klases stunda109.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Upīte
6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
5.b1.Matemātika301.Matemātikas stunda pārcelta no 05.09.2022.; Latviešu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuP*I.Kraukle, M.Tiltiņa
4.Latviešu valoda104.Sporta un veselības stunda atcelta–>M.Tiltiņa
5.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda abām grupām (Kv_2.grupa-pārcelta stunda no ceturtdienas, 08.09.2022.); Vācu valodas grupai – brīvstunda; Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaP*I.Daugaviete-Kravale
6.a5.-6.Sociālās zinības un vēsture115.Kabineta maiņaE.Vilne
6.b1.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
2.-3.Sociālās zinības un vēsture115.Kabineta maiņaE.Vilne
6.c3.Sports un veselībaSporta laukumsAD.Cinīte
7.b1.Angļu valoda109.Angļu valodas stunda visai klasei kopāA+I.Barce
6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
7.Angļu valoda_2.grupa2.grupai stunda pārcelta uz 1.stundas laikuI.Barce
8.a1.Krievu valoda404.(Stunda pēc saraksta)
2.Krievu valoda404.Sporta un veselības stunda atcelta–>I.Daugaviete-Kravale
8.Krievu valodaKrievu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laiku
9.a1.Angļu valoda203.Angļu valodas stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
9.b1.-9.Klase ārpus skolasV.Šmite, I.Rams, I.Lancmane, Z.Neimane, I.Segliņa, I.Lazdiņa, G.Līrmane, I.Kraukle, L.Trauliņa, I.Daugaviete-Kravale
9.c1.Krievu valoda405.Krievu valodas stunda pie I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
10.b1.Latviešu valoda104.–>A.Upīte-Markuse
5.Matemātika204.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuP*G.Līrmane, A.Upīte-Markuse
7.Bioloģija I210.Bioloģijas I stunda pārcelta uz 06.09.2022.S.Allika
12.a7.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
12.b7.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta