trešdiena, 2023. gada 10. maijs

trešdiena, 2023. gada 10. maijs

Stundās nav: I.Baranova, I.Grāvīte, I.Upīte, A.Upīte-Markuse

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.b6.Angļu valoda332.A+V.Šmite
5.a5.Literatūra139.AL.Drande
6.Literatūra139.AL.Drande
6.a3.Mūzika205.Latviešu valodas stunda atcelta; Mūzikas stunda pārcelta no 22.05.2023.P*I.Jansone
6.b1.Latviešu valoda139.Stunda atcelta
7.Krievu valoda401.Stunda ABĀM krievu valodas grupām kopāA+I.Tuņķele
8.a1.Literatūra203.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 28.04.2023.P*L.Vikse
9.a6.Sports un veselība110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta; Sporta stunda pārcelta no piektdienas, 12.05.2023.P*I.Rams
9.b5.Krievu valoda404.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta->I.Daugaviete-Kravale
8.Krievu valoda404.I.Daugaviete-Kravale
9.c4.Sports un veselībaLatvijas un pasaules vēstures stunda atcelta->I.Rams
7.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Rams
10.a1.Dizains un tehnoloģijas_1202.pašvadīts mācību processG.Grīva
no 6.st.izrādes mēģinājumsR.Segliņš, I.Lancmane, I.Rams
10.b1.-9.Klase ārpus skolasA.Upīte-Markuse, I.Grāvīte, I.Grabe, D.Stalšāne, G.Līrmane, Ī.Ozola, I.Rams
11.b3.Vēsture un sociālās zinātnes I110.PI.Grabe
4.Vēsture un sociālās zinātnes I110.Kabineta maiņaI.Grabe
7.Matemātika304.Stunda pārcelta uz 09.05.2023.I.Segliņa
12.b0.Uzņēmējdarbības pamati110.Uzņēmējdarbības pamatu stunda pārcelta uz 1.stundas laikuI.Grabe
1.Uzņēmējdarbības pamati110.Sociālo zinātņu stunda (pie sk.I.Grabes) pārcelta uz 2.stundas laiku->I.Grabe
2.Sociālās zinātnes II110.->I.Grabe
8.Sociālās zinātnes II110.stunda atcelta