trešdiena, 2023. gada 22. februāris

trešdiena, 2023. gada 22. februāris

Stundās nav: V.Fleminga, L.Trauliņa, A.Bērziņa, A.Jākobsons, D.Cinīte (2.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.c4.Matemātika235.AB.Sakne-Klovāne
5.Matemātika (F)235.AB.Sakne-Klovāne
6.235.Pagarinātā grupa atcelta
4.b0.Literatūra (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz ceturtdienu, 23.02.2023.)A.Lūsiņa
5.b2.Angļu valoda115.Stunda visai klasei kopāA+D.Trēziņš
4.Sociālās zinības un vēsture115.Sporta un veselības stunda atcelta; Sociālo zinību stunda pārcelta no pirmdienas, 27.02.2023.P*L.Gredzena
6.a1.Sociālās zinības un vēsture114.Literatūras stunda pārcelta uz 3.stundas laiku->E.Vilne, I.Baranova
3.Literatūra139.Sporta un veselības stunda atcelta->I.Baranova
6.Sociālās zinības un vēsture114.Stunda pārcelta uz 1.stundas laikuE.Vilne
6.b1.Krievu valoda_1401.Sociālo zinību un vēstures stunda pārcelta uz 6.stundas laiku; (Vācu v. un Kv_2 grupai – brīva stunda)->I.Tuņķele
6.Sociālās zinības un vēsture114.Sporta un veselības stunda atcelta->E.Vilne
7.Krievu valoda_1401.Stunda pārcelta uz 1.stundas laiku
6.c1.Krievu valoda401.Stunda pārcelta uz 2.stundas laikuI.Tuņķele
2.Krievu valoda401.Sporta un veselības stunda atcelta; (Vācu v. grupai brīva stunda)I.Tuņķele
7.Dabaszinības206.Stunda atcelta
7.b8.Sports un veselībaStunda atcelta
9.b4.Datorika_2201.Datorikas stunda 1.grupai atceltaP*Z.Neimane, V.Šmite
4.Angļu valoda_1011.Angļu valodas stunda 2.grupai atceltaP*V.Šmite, Z.Neimane
9.cMainīts pusdienu starpbrīža laiks: 11.50-12.20
5.Angļu valoda_2113.Ķīmijas stunda atcelta; Av_2 stunda pārcelta no piektdienas, 24.02.2024.P*D.Trēziņš
6.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
10.ab7.Sports un veselībaA+M.Goba
12.ab5.Sports un veselībaA+M.Goba, Z.Larinova