trešdiena, 2023. gada 25. janvāris

trešdiena, 2023. gada 25. janvāris

Stundās nav: I.Mēduma-Bāliņa, S.Allika, A.Kārkliņa, I.Grāvīte, L.Drande (1.-3.st.), B.Sakne-Klovāne, I.Lancmane, I.Daugaviete-Kravale, A.Rastene, I.Kraukle (no 6.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Angļu valoda133.Stunda abām grupām kopāA+D.Cinīte
2.c2.Angļu valoda232.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
3.a6.Angļu valoda336.Stunda abām grupām kopāA+V.Šmite
3.c5.Angļu valoda338.Stunda abām grupām kopāA+V.Šmite
4.a3.Angļu valoda232.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
4.Klases stunda237.Matemātikas stunda atcelta->L.Gredzena
5.Teātra māksla237.Matemātikas stunda atcelta; Tweātra mākslas st. pārcelta no piektdienas, 27.01.2023.P*V.Fleminga
6.Klases stunda115.Klases stunda pārcelta uz 4.st.laikuL.Gredzena
5.a1.Matemātika237.Matemātikas stunda atcelta (brīvstunda)
2.Klases stunda237.Matemātikas stunda atceltaPL.Vanaga
5.b6.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
6.b3.Krievu valoda401.Matemātikas stunda atcelta; Krievu valodas Stunda abām grupām kopā (Kv_2 stunda pārcelta no 24.01.2023.)A+I.Tuņķele
7.Krievu valoda401.Stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Tuņķele
7.c1.Krievu valoda_1.grupa404.Stunda atcelta
8.a4.Klases stunda110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
7.Krievu valoda_1.grupa404.Stunda atcelta
8.b0.Krievu valoda_2.grupa404.Stunda atcelta
1.Bioloģija206.Bioloģijas stunda pārcelta uz 18.01.2023.
2.Latviešu valoda109.A A.Upīte-Markuse
3.Matemātika (pilna klase)109.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuPI.Segliņa
5.Latviešu valoda110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaA A.Upīte-Markuse
7.Angļu valoda_1339.Stunda pie sk.A.Rastenes atcelta
8.c3.Vizuālā māksla014.Ķīmijas stunda atcelta->Ī.Ozola
4.Krievu valoda401.Ķīmijas stunda atcelta; Krievu valodas stunda abām grupām kopā (Kv_2 stunda pārcelta no 24.01.2023.)A+I.Tuņķele
mainīts pusd.starpbrīža laiks: 12.50-13.20
6.Matemātika_1Stunda pārcelta uz ceturtdienu, 26.01.2023.I.Kraukle
7.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuĪ.Ozola
8.Krievu valoda401.Stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Tuņķele
9.b5.Fizika109.Latviešu valodas stunda atceltaPE.Ločmele
6.Klases stunda 109.Literatūras stunda atceltaPI.Upīte
8.Krievu valoda404.Stunda atcelta
10.a1.Angļu valoda_2010.Stunda pie sk.A.Rastenes atcelta
11.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Grāvīte, I.Glužģe, I.Barce, Ī.Ozola, L.Mīļā, A.Millers
11.b3.Klases stunda110.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
12.a4.Klases stundaLielā zāleLatviešu valodas stunda atcelta; gatavošanās ŽetonvakaramPR.Segliņš
12.b2.Angļu valoda010.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atcelta->I.Glužģe
4.Klases stundaLielā zāleangļu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laiku; gatavošanās ŽetonvakaramPR.Segliņš, I.Glužģe
6.Klases stunda110.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atceltaPD.Stalšāne