trešdiena, 2023. gada 27. septembris

trešdiena, 2023. gada 27. septembris

Stundās nav: I.Baranova, L.Drande, Z.Gailīte, I.Glužģe, A.Lozda
09.45. – 13.00 stundās nav: A.Bērziņa, G.Gaile, A.Kārkliņa, I.Kraukle, I.Krieviņa, I.Lazdiņa, A.Lūsiņa, S.Niedrīte, V.Šulte, A.Zaļaiskalne

STUNDU IZMAIŅAS

Bibliotēka, 27.09.2023. slēgta

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b2.Latviešu valoda332.AD.Jaunbērziņa
3.Matemātika332.AD.Jaunbērziņa
5.Latviešu valoda332.AD.Jaunbērziņa
2.a4.Angļu valoda305. Lielā zāle11.a klases izrāde “Skolotājs Jāps”G.Baltā, D.Cinīte, V.Šmite
2.b3.Latviešu valoda138.AI.Zūle-Kaibe
4.Sports un veselība305. Lielā zāle11.a klases izrāde “Skolotājs Jāps”AI.Zūle-Kaibe
2.c3.Latviešu valoda337.AA.Upīte-Markuse
4.Latviešu valoda305. Lielā zāle11.a klases izrāde “Skolotājs Jāps”AS.Priede
5.Sociālās zinības337.AI.Upīte
3.c2.Dizains un tehnoloģijas235.AB.Sakne-Klovāne
3.-4.Sports un veselībaVOCUB.Sakne-Klovāne
5.Matemātika235.AB.Sakne-Klovāne
4.a1.Dabaszinības139.mainīts stundas laiks: 08.20-09.00I.Krieviņa
2.Dabaszinības139.mainīts stundas laiks: 09.05-09.45I.Krieviņa
4.Sports un veselība->M.Goba
5.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 4.stundas laikuM.Goba
4.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Baranova, L.Gredzena, M.Goba
4.c4.Klases stunda232.Matemātikas stunda atceltaPV.Šmite
5.a3.Matemātika237.Literatūras stunda pārcelta uz 26.09.2023.->A.Kārkliņa
6.Matemātika237.Matemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Kārkliņa
5.b2.Datorika_1.grupa232.Matemātikas stunda atceltaPA.Dubulte
2.Angļu valoda_2.grupa011.PI.Liepiņa
4.Klases stunda109.Literatūras stunda atceltaPG.Dance
5.Sports un veselībaLiteratūras stunda atceltaPZ.Larinova
5.c2.Latviešu valoda104.Saīsināts stundas laiks: 09.15-09.45A.Lūsiņa
6.a4.Dabaszinības302.Kabineta maiņaL.Trauliņa

mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 11.40-12.10

5.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda atcelta
6.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda atcelta
6.b3.Matemātika301.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 26.09.2023.P*I.Kraukle
6.c5.Klases stunda302.Matemātikas stunda atceltaPG.Dance
7.a1.Ģeogrāfija206.Ģeogrāfijas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuS.Balode
2.Matemātika302.Saīsināts stundas laiks: 09.15-09.45I.Lazdiņa
3.Ģeogrāfija211.Matemātikas stunda atcelta->S.Balode
7.b7.Angļu valoda_1. grupa010.Angļu valodas stunda 1.grupai pie sk.I.Glužģes atcelta
7.c3.Krievu valoda401.Matemātikas stunda atcelta
(Vācu valodas grupai – brīva stunda)
->I.Tuņķele
6.Angļu valoda114.Stunda visai klasei kopāA+D.Cinīte
7.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda pārcelta uz 3. stundas laiku
8.a5.Angļu valoda109.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
8.c6.Krievu valoda_1.grupa404.Latviešu valodas stunda atcelta->I.Daugaviete-Kravale
7.LiteratūraLiteratūras stunda atcelta
8.Krievu valoda_1.grupa404.Krievu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz 6.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
9.a1.Literatūra109.Literatūras stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Lancmane
3.Literatūra109.Fizikas stunda atcelta->I.Lancmane
4.Matemātika_2.grupa301.AU.Ābeltiņš
4.Matemātika_3.grupa303.Stunda kopā ar 9.abc_Mat_4.grupuA+L.Aizkalniete
5.-6.Ķīmija302.Kabineta maiņaL.Trauliņa
7.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda pārcelta uz 26.09.2023.
9.b4.Matemātika_2.grupa301.AU.Ābeltiņš
4.Matemātika_3.grupa303.Stunda kopā ar 9.abc_Mat_4.grupuA+L.Aizkalniete
9.c2.Fizika211.kabineta maiņa;
Saīsināts stundas laiks: 09.15-09.45
V.Šulte
4.Matemātika_2.grupa301.AU.Ābeltiņš
4.Matemātika_3.grupa303.Stunda kopā ar 9.abc_Mat_4.grupuA+L.Aizkalniete
8.Krievu valoda_1.grupapašvadīts mācību processI.Tuņķele
10.a3.Teātra mākslas pamati (fakultatīvs)305. Lielā zāle11.a klases izrāde “Skolotājs Jāps”R.Segliņš, L.Mīļā
4.Angļu valoda_1. grupaangļu valodas stunda 1.grupai (pie sk.I.Glužģes) atcelta
10.b2.Sports un veselībaLatviešu valodas stunda atcelta; Sporta stunda pārcelta no pirmdienas, 02.10.2023.P*E.Švēde
3.Klases stunda203.Literatūras stunda atceltaPG.Dance
11.a1.-5.Izrāde “Skolotājs Jāps”305. Lielā zāleR.Segliņš, L.Mīļā, I.Aizupiete, A.Millers
11.b4.-5.Ķīmija113.Latviešu valodas un literatūras stunda atcelta->S.Allika
7.-8.Ķīmija113.Ķīmijas stunda pārcelta uz 4. un 5.stundas laikuS.Allika
12.a2.Angļu valoda II010.Angļu valodas stunda atcelta
3.Angļu valoda II010.Angļu valodas stunda atcelta