trešdiena, 2023. gada 4. oktobris

trešdiena, 2023. gada 4. oktobris

Stundās nav: D.Cinīte, Z.Gailīte, S.Krumholce, I.Miglava, I.Rams (1.-7.st.), D.Stalšāne (no 6.st.), V.Šmite, E.Švēde, Z.Švēde, M.Viļuma, A.Zaļaiskalne, I.Zūle-Kaibe

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Vizuālā māksla336.AD.Jaunbērziņa
2.Latviešu valoda336.AD.Jaunbērziņa
3.Angļu valoda336.A+A.Dubulte
4.Matemātika336.AD.Jaunbērziņa
5.Latviešu valoda (F)336.AD.Jaunbērziņa
6.336.AD.Jaunbērziņa
2.a3.Matemātika (F)133.Sporta un veselības stunda atcelta; Fakultatīvā nodarbība pārcelta no pirmdienas, 09.02.2023.P*G.Baltā
4.Latviešu valoda133.Angļu valodas stunda abām grupām atceltaPG.Baltā
2.b1.-9.Klase ārpus skolasA.Zaļaiskalne, D.Cinīte, I.Aizupiete
2.c1.Matemātika (F)337.Sporta un veselības stunda atcelta->S.Niedrīte
2.Mūzika112.Angļu valodas stunda abām grupām atcelta; Mūzikas stunda pārcelta no 03.10.2023.P*I.Aizupiete
6.Matemātika (F)337.Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 1.stundas laikuS.Niedrīte
4.c1.-9.Klase ārpus skolasV.Šmite, D.Stalšāne, L.Gredzena, M.Goba, I.Krieviņa, I.Aizupiete
5.a5.Matemātika232.Sporta un veselības stunda atcelta->A.Kārkliņa
6.Matemātika237.Matemātikas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuA.Kārkliņa
6.a5.Literatūra139.Latviešu valodas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 05.10.2023.P*I.Baranova
6.Literatūra139.Latviešu valodas stunda pārcelta uz piektdienu, 06.10.2023.P*I.Baranova
6.b1.Angļu valoda_1.grupa010.Angļu valodas stunda 1.grupai pie sk.D.Cinītes atcelta
6.c3.Dabaszinības405.Kabineta maiņaM.Liepiņa
4.Klases stunda114.PL.Vanaga
7.a6.Datorika_1.grupa201.AU.Jansons
7.Datorika_1.grupa201.Datorikas stunda atcelta
7.c4.-5.Datorika_1.grupa201.AU.Jansons
6.Angļu valoda205.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
8.a7.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
8.c2.Sociālās zinības115.Sporta un veselības stunda atcelta; Sociālo zinību stunda pārcelta no 03.10.2023.P*L.Gredzena
3.Ģeogrāfija206.Angļu valodas un datorikas stunda atcelta->S.Balode
4.Fizika206.Ģeogrāfijas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuPV.Šulte, S.Balode
9.c3.Sports un veselībaAA.Jākobsons
10.b1.Klases stunda204.Klases stunda atcelta
11.b2.Dizains un tehnoloģijas201.AG.Grīva
6.Sports un veselība_1Stunda kopā ar 11.a klases meitenēmA+Z.Larinova
12.b7.Sports un veselība_2Stunda kopā ar 12.a klases meitenēmA+Z.Larinova