trešdiena, 2024.gada 24.janvāris (papildināts)

trešdiena, 2024.gada 24.janvāris (papildināts)

Stundās nav: L.Liepa, Z.Gailīte, Z.Larinova, A.Upīte-Markuse, A.Jākobsons, I.Rams, E.Švēde, M.Goba, D.Stalšāne (no 6.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Mūzika336.Kabineta maiņaI.Aizupiete
5.Matemātika336.Sports un veselība stunda atceltaPL.Brūvele
2.a3.Matemātika133.Sports un veselība stunda atceltaPG.Baltā
2.b1.Mūzika138.Kabineta maiņaI.Aizupiete
2.Latviešu valoda138.Sports un veselība stunda atceltaPA.Zaļaiskalne
2.c1.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
3.a1.Karjeras nodarbība137.PL.Vanaga
2.Latviešu valoda (F.)137.Sports un veselība stunda atcelta, Latviešu valoda (F.) stunda pārcelta no ceturtdienas 25.01.2024.P*V.Zariņa
3.b2.Latviešu valoda236.PS.Priede
3.Matemātika236.PS.Priede
3.c3.Karjeras nodarbība235.PL.Vanaga
4.Latviešu valoda235.PD.Jaunbērziņa
4.a5.Tematiskā klases stunda402.Sports un veselība stunda atceltaPG.Dance
4.b0.Literatūra (F.)Literatūra (F.) stunda pārcelta uz 1.stundu->I.Baranova
1.Literatūra (F.)014.Sports un veselība stunda atcelta, Literatūra (F.) stunda pārcelta no 0.stundas->I.Baranova
4.c4.Sociālās zinības un vēsture113.Sports un veselība stunda atceltaPL.Vanaga
5.a6.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
5.b6.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
6.a2.Tematiskā klases stunda404.Sports un veselība stunda atceltaPI.Upīte
6.b1.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēsture stunda pārcelta uz 3.stundu->E.Vilne
3.Sociālās zinības un vēsture109.Sports un veselība stunda atcelta, Sociālās zinības un vēsture stunda pārcelta no 1.stundas->E.Vilne
6.c3.Matemātika405.Stundu secības maiņaAG.Dance
4.Sociālās zinības un vēsture401.Stundu secības maiņaE.Vilne
7.a2.Matemātika_4401.AI.Kraukle
3.
3.Matemātika_3403.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
6.Angļu valoda_1339.Sports un veselība stunda atcelta, Angļu valoda_1 stunda pārcelta no 7.stundas->I.Glužģe
7.Angļu valoda_1Angļu valoda_1 stunda pārcelta uz 6.stundu
7.b2.Matemātika_4401.AI.Kraukle
3.
3.Matemātika_3403.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
7.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
7.c2.Matemātika_4401.AI.Kraukle
3.
3.Matemātika_3403.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
8.a4.Sociālās zinības404.Sports un veselība stunda atceltaPL.Drande
5.Matemātika_2303.Kabineta maiņaAG.Līrmane
Matemātika_3401.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
8.b1.Datorika_1Datorika_1 stunda pārcelta uz 2.stundu->S.Krumholce
Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda pārcelta uz 3.stundu->I.Barce
2.Datorika211.Sports un veselība stunda atcelta, Datorika notiek abām grupām kopā, Datorika_1 stunda pārcelta no 1.stundas, Datorika_2 stunda pārcelta no 3.stundas->S.Krumholce
3.Angļu valoda301.Angļu valoda notiek abām grupām kopā, Kabineta maiņa, Datorika_2 stunda pārcelta uz 2.stundu->I.Barce, S.Krumholce
5.Matemātika_2303.Kabineta maiņaAG.Līrmane
Matemātika_3401.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
8.c1.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
5.Matemātika_2303.Kabineta maiņaAG.Līrmane
Matemātika_3401.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
9.a1.-2.Tikšanās ar pārstāvi no ASV vēstniecības109.Sociālās zinības stunda nenotiek, Latviešu valodas stunda nenotiekI.Grāvīte, I.Lancmane
9.b3.Literatūra014.Sports un veselība stunda atcelta, Literatūras stunda pārcelta no 7.stundas->I.Lancmane
7.LiteratūraLiteratūras stunda pārcelta uz 3.stundu->I.Lancmane
9.c1.Klases stunda301.Klases stunda pārcelta no otrdienas 23.01.2024.P*I.Kraukle
5.Literatūra204.Sports un veselība stunda atcelta, Literatūras stunda pārcelta no ceturtdienas 25.01.2024.P*A.Lozda
10.a0.Matemātika IMatemātikas stunda pārcelta uz 5.stundu->I.Segliņa
5.Matemātika I304.Sports un veselība stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no 0.stundas->I.Segliņa
10.b5.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
11.a1.-2.Muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” dokumentālā filma “Valiant! Brauciens uz brīvu Latviju”112.Latviešu valodas stunda nenotiek, Fizikas stunda nenotiekI.Lancmane, A.Millers
6.-7.Dizains un tehnoloģijasDizains un tehnoloģijas stundas atceltas
8.Sports un veselība_2Sports un veselība_2 stunda pie sk. A.Jākobsona atcelta
Sports un veselība_3Sports un veselība_3 stunda pie sk. Z.Larinovas atcelta
9.Angļu valoda_2Pašvadīts mācību process, uzdoto skat. e-klasēA.Rastene
11.b1.-2.Muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” dokumentālā filma “Valiant! Brauciens uz brīvu Latviju”112.Uzņēmējdarbības pamati stunda nenotiek, Dizains un tehnoloģijas stunda nenotiek, Programmēšana stunda nenotiekI.Grabe
8.Literatūra I204.Sports un veselība_1 stunda pie sk. E.Švēdes atcelta, Sports un veselība_2 stunda pie sk. A.Jākobsona atcelta, Literatūras stunda pārcelta no ceturtdienas 25.01.2024P*A.Lozda
9.Publiskā uzstāšanāsPašvadīts mācību processA.Lozda