“Tu būsi par burinieku…”

13. aprīlī skolas zālē notika dzejnieka Linarda Tauna simtgadei un 50. gadu laikmetam Amerikā veltīta dzejas montāža ar gaišām muzikālām pārejām dzīvā izpildījumā.

Dzeju runāja un jūrnieku tēlos iejutās  10.b, 11.b klases skolēni, kuri pilnveido sevi publiskajā runā, savukārt pasākuma muzikālo noformējumu uz klavierēm izspēlēja 11.a klases skolnieks Regnārs Nerips.

Mīļš paldies visiem skolas cilvēkiem un viesiem!

 

Publiskās uzstāšanās skolotāja Andriga Lozda