Turpinot iesākto

Turpinot iesākto

Turpinot iepriekšējā mācību gadā veiksmīgi iesākto pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi starptautiskā mērogā,  Valmieras Viestura vidusskolas pedagogu un vadības komanda laikā no 9. līdz 11. aprīlim apmeklēja Eiropas Parlamentu Briselē ar mērķi iepazīt Eiropas institūciju darbību, tikties ar EP Viceprezidentu Robertu Zīli. Kopā ar deputātu tika pārrunāti vairāki ES jautājumi, kas Latvijai būtiski, piemēram, drošības stiprināšana, dezinformācijas ietekme, aktualitātes ekonomikā, politikā u.c.  Viņš dalījās pieredzē par savas komandas dinamisko darbu, gatavojot un vadot EP plenārsēdes, diskutējām par vadības līderību, stratēģisko domāšanu un prasmēm, kādas nepieciešamas, lai kvalitatīvi veiktu daudzus pienākumus vienlaicīgi. Roberts Zīle 10. maijā viesosies mūsu skolā, lai ar vecāko klašu skolēniem pārrunātu jauniešiem nozīmīgus jautājumus ilgtspējīgas nākotnes politikas veidošanai.

Papildinājām zināšanas, apmeklējot vēstures un kultūras objektus: interaktīvo centru “Parlamentarium”, Beļģijas karaliskās armijas un militārās vēstures muzeju, Triumfa arku Piecdesmitgades parkā, gida pavadībā iepazinām skaisto Beļģijas viduslaiku arhitektūru.  Briselē pavasaris pilnā plaukumā – zied narcises, tulpes, ābeles, smaržo ceriņi un ķirši.

Iegūtās zināšanas un pieredze tiks pielietota darbā ar jauniešiem, sekmējot aktīvu pilsonisko līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos, palīdzot izprast Eiropas Parlamenta lomu, to, kā Eiropas politika ietekmē mūsu dzīvi un kādas daudzveidīgas ES programmas un iespējas piedāvā jauniešiem. Jāpiebilst, ka brauciens ārpus ierastās darba vides stiprināja Valmieras Viestura vidusskolas vadības komandas savstarpējo sapratni un sadarbību.

Gatavojoties EP vēlēšanām, interešu izglītības programmas “Līderes” dalībnieces vada interaktīvas nodarbības vienaudžiem, lai palīdzētu labāk izprast vēlēšanu procesu un tā nozīmīgumu. Esam ceļā uz programmas “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” ieviešanu Viesturskolā.

VVV direktora vietniece Lolita Vanaga