Turpmākā COVID testu veikšana

Lai turpinātu epidemioloģiski droša izglītības procesa īstenošanu klātienē, tiek uzsākta Covid-19 ātro antigēna paštestu izmantošana. 
https://www.youtube.com/watch?v=NJ38k16Qbvs

Kā informē Veselības ministrija, lai izvērtētu iespēju pakāpeniski pilnībā pāriet uz paštestu izmantošanu skolās, sākotnēji plānots izmantot abas testēšanas metodes – reizi nedēļā veicot jau ierasto laboratorisko skrīninga testu un izmantojot paštestus. Paštestus ir ērtāk lietot, tie ļauj daudz ātrāk uzzināt rezultātu, nav jādodas uz laboratoriju. Pozitīva paštesta gadījumā jāveic apstiprinošs tests laboratorijā.

 

No 22. novembra.

Laboratoriskais skrīninga tests (pūla tests, izmantojot kociņus) notiks otrdienā klases stundu laikā (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem). 

Trešdien, 23. novembrī,  skolēniem tiks izsniegts paštests veikšanai mājās. Par testa rezultātiem neieciešams informēt audzinātājus.

Nepieciešamības gadījumā paštestu varēs veikt skolā.

Ja paštestam ir pozitīvs rezultāts, tad mājas karantīnu ievēro tikai skolēns, kuram ir pozitīvais testa rezultāts. Pārējie klases biedri turpina mācības klātienē, ja testēšana ir notikusi epidemioloģiski drošos apstākļos – individuāli, neatrodoties vienā telpā ar citiem (ilgāk par 15 minūtēm).

 

Lai sapratne un līdzatbildība turpina būt ikvienā no mums!