“… un manu pasauli viens mirklis pārvērtis”

Arī šogad, kā katru gadu, novembra beigās un decembra sākumā radošie jaunieši varēja iesniegt savus darbus skolas bibliotēkas organizētajam konkursam “… un manu pasauli viens mirklis pārvērtis”.

Jaunie autori savos darbos aicināja gan atstāt pēdas sniegā, gan nekliegt tukšā mucā, gan ieskatīties sapņu pasaulē. Darbu vērtētāji saprata, cik svarīgs mūsdienu skarbajā pasaulē ir pieskāriens un cik cienījamas ir plaisas brokastu šķīvī. Vairums lasītāju pirmā doma bija par to, ka darbos valda diezgan depresīva noskaņa. Izlasot dzejoli, kurš sākas ar vārdiem – “Es jūtu sirds dziļumos – kaut kas nav labi” – daži lasītāji izsaucās: “Tas ir par mani!” Vienīgais prozas darbs pievērsa uzmanību tam, cik svarīgas ir labas attiecības ģimenē un cik nozīmīgas ir radniecīgas saites.

Vislielāko vērtētāju balsu skaitu saņēma dzejolis “Divas pasaules”, kura autore ir Sabīne Makejeva. Dzejoļa liriskais varonis dzīvo sapņu pasaulē un lūdz par realitāti paklusēt. Ļoti daudziem lasītājiem šķita, ka viņi atraduši dvēseles radinieci.

Profesionālā žūrija par labāko atzina Adelīnas Melbārdes dzejoli “Ja tik vien mēs spētu”. Autore savā darbā izmanto frazeoloģismus un skaistas metaforas, piemēram, rīta rasas spogulis, mīlestībā ietērpt katru vārdu.

Pateicība par piedalīšanos konkursā Elīzai Keidenai, Signijai Šauriņai un Karīnai Doroško.

Liels paldies par uzdrošināšanos un turpiniet rakstīt!

L.Drande, I.Lancmane