Upe ir…

Kādā no maija pēdējām dienām siltie saulesstari, ziedošās pļavas un Valmieras pagasta bibliotekāre Inga Grīnbauma sauca ārā no telpām 3.b klases skolēnus, lai radoši literārā nodarbībā kopīgi noskaidrotu, kas tad īsti ir upe?

Sadalījušies četrās komandās, izmantojot savu pieredzi un zināšanas, skolēni secināja, ka:

 Upe ir mājas akmeņiem un smilšu graudiem, daudziem augiem un dzīvām būtnēm. Upe rada māju sajūtu cilvēkiem.

Upe ir dzīvība – jo ūdens ir dzīvība. Tas nepieciešams izdzīvošanai jebkurā vietā un laikā – gan senatnē, gan tagadnē un droši vien arī nākotnē.

Upe ir atspulgs. Tajā spoguļojas koki, saule, mēness, mājas, tilti un cilvēki…

Upe ir ceļojums. Tā var pavadīt tevi ceļā cauri visai Latvijai un pat uz citām valstīm.

Vai upei ir valoda? Vai upe atceras? Vai..?

Vēl tik daudz jautājumu varētu uzdot. Tāpēc sakām paldies un gribam arī turpmāk sadarboties ar jauko un atraktīvo bibliotekāri Ingu, kura laipni aicina visus lasītgribētājus iegriezties arī pie viņas bibliotēkā.

 Lai top draudzība un sadarbība starp Viesturskolas un Valmieras pagasta bibliotēkām!

 

Bibliotekāre Laima Drande