Valmieras pilsētas un novadu ekonomikas olimpiādē 1.vieta

Sveicam Valmieras pilsētas un novadu

10.-12.klašu izglītojamo

ekonomikas olimpiādes 

1.vietas ieguvēju

Izoldi Bernadetu Ozoliņu!

Izoldei Bernadetai Ozoliņai vēlam  sasniegt labus rezultātus
ekonomikas  valsts 21. olimpiādē 10.-12.klašu izglītojamiem!