Valsts angļu valodas olimpiādē 2. vieta

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē
7.februārī notika angļu valodas 10.-12.klašu
valsts 49.olimpiādes trešā posma 2. kārta.

Sveicam

12.b klases skolnieci

Lāsmu Šēnbergu

ar iegūto 2.vietu.

Paldies angļu valodas skolotājai Inesei Barcei
par skolēnu redzesloka paplašināšanu un motivēšanu sasniegt jaunas virsotnes.