Valsts olimpiādes laureāte!

Ar izcilu sasniegumu  Vēstures valsts 30. olimpiādē sveicam 10.b klases skolnieci Annu Baranovu  – iegūta 1. pakāpe! 

Sakām paldies arī skolotājai Inai Grāvītei par palīdzību Annai, gatavojoties olimpiādei!

Sveicam un lepojamies!