Var aizliegt pulcēšanos, bet ne tradīciju

11.novembris visā Latvijā ir īpašs ar to, ka tiek atzīmēta Lāčplēša diena, tomēr vēl īpašāks tas jau daudzus gadus ir tieši Viesturskolā, kur norit brīvības cīņās kritušo godināšana sirdsgaišā pasākumā „Mūsu gaisma Latvijai”. Šajā datumā skolas pagalmā pulcējas visi – skolēni, skolotāji, vecāki, kaimiņi -, lai noliktu un aizdegtu svecīti kopīgā latvju spēka zīmē.

Šis gads ieviesis daudzas korekcijas mūsu ikdienā, liekot pielāgoties jaunajiem apstākļiem un pieņemt tos par normu. Vēl svarīgāk nepazaudēt to, kas līdz šim izveidots, atrodot atļautu pieeju jaunajos apstākļos turpināt vecās tradīcijas.

Izmantojot tiešsaistes un koplietošanas dokumentu iespējas, 7.a klases skolēni neatkāpās no iepriekšējos gados iesāktā un pa dienu virtuāli nolika katrs savas svecītes virtuālā skolas pagalmā, lai vakarā, kad ielas un debesis satumst, Viesturskola stāvētu jo īpaši gaiša.

Līga Vikse, 7.a klases audzinātāja