Vecāku diena Viesturskolā

Jau tradicionāli, mācību gadu uzsākot, skolā rīkojam Vecāku kopsapulci, lai pārrunātu aktualitātes.

Šodien, 13. oktobrī, skolēnu vecāki aicināti gan uz tikšanos ar mācību priekšmetu skolotājiem, gan skolas vecāku kopsapulci, kas šoreiz notiks ZOOM tiešsaistē.

 

VECĀKU DIENAS NORISE:

14.00 – 17.30 individuālās sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem. Iepriekš jāpiesakās pie priekšmetu skolotāja, rakstot vēstuli e-klases pastā un vienojoties par tikšanās formu (klātiene, attālināti, telefoniski) un laiku.

 

18.00 tiešsaistes vecāku sapulce.

*Lekcija- saruna “Skolēna trauksmes mazināšana, sadarbojoties vecākiem un skolai” (Ingrīda Rateniece, ārste-psihoterapeite).

*Pārskats par aktualitātēm skolā (Uldis Jansons, direktors).

*Formatīvās vērtēšanas nozīmīgums ikdienas mācību procesā (Anda Upīte-Markuse, direktora vietniece izglītības jomā).

*Skolas vecāku domes darba pārskats (VVV Skolas padomes pārstāvis).

*Vecāku pārstāvju apstiprināšana Skolas padomei.

!!! PIEVIENOŠANĀS SAITE VECĀKU KOPSAPULCEI VECĀKIEM NOSŪTĪTA E-KLASES PASTĀ!!!

 

Jautājumus var iepriekš iesūtīt e-klases pastā skolas direktoram vai skolas e-pastā vvv@valmiera.edu.lv.

Tiešsaistes laikā jautājumus varēs uzdot tērzēšanas sadaļā.

Pēc sapulces ierakstu varēs noskatīties skolas Youtube kontā: https://youtu.be/rYisNfoV93E 

Vecāki, esiet laipni gaidīti!

PRIEKS KOPĀ BŪT!

 

Uldis Jansons,

skolas direktors