Vecāku dienas 11. – 15. oktobrī

Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī un jauniem pulcēšanās ierobežojumiem,
vecāku dienu ietvaros paredzētās individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem
plānot attālinātā formā, tiekoties ZOOM vai GoogleMeet platformā,
vai sazinoties telefoniski, iepriekš par to vienojoties ar pedagogu.