Vēlam veiksmi matemātikā!

Divpadsmitie!

Lai šodien loģiskā domāšana un spriestspēja ir jūsu sabiedrotie!

Lai kosinusi, kvadrātsaknes un paralelogrami nostājas savās vietās, lai izdodas izbaudīt kāda īpaši āķīga uzdevuma atrisināšanas prieku!

Vēlam veiksmi eksāmenā!