Veselības sporta nedēļa

Jau 11 .gadu pēc kārtas Latvijā notika Latvijas Veselības sporta nedēļa. 

Latvijas Veselības sporta nedēļu 2022 jeb MOVE Week organizē Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA). Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.

Šogad tā norisinājās no 17. līdz 23. oktobrim, un Valmieras Viestura vidusskola aktīvi piedalījās un iesaistījās dažādās sportiskās un veselīgās aktivitātēs. Sākumskolas skolēni kopā ar sporta skolotāju Zeltīti Larinovu skaitīja skolā pakāpienus, piedalījās rīta rosmē, izaicināja savu skolotāju uz sportiskām aktivitātēm un uz skolu ņēma līdzi veselīgu ēdienu. 4. b klase gāja rudenīgā pārgājienā “Gaujas tilti”.

2. b klase drosmīgi pieņēma pārgājiena “Gaujas tilti” izaicinājumu un kopā ar klases audzinātāju Santu Priedi pieveica 10km distanci un šķērsoja trīs Gaujas tiltus. 

Savukārt, visas septītās klases, foto orientējās pa Valmieras pilsētu, pildīja radošus un aktīvus uzdevumus, kā arī kopā spēlēja tautas bumbu. Bet 7. c klase apvienoja Veselības sporta nedēļas un Karjeras nedēļas aktivitātes – apmeklēja Jāņa Daliņa stadionu, iepazinās ar tā vadītāju M. Stalbergu, uzzināja par stadiona darbību, sacensību rīkošanu, kā arī skolēniem pašiem bija iespēja iejusties vieglatlētu ādā un izmēģināt manēžas skrejceliņus.  

PALDIES visiem par dalību un organizēšanu!

Skolotāja Dace Cinīte