Viesturiešu labo darbu birums

Šonedēļ Latvijā Labo darbu nedēļa, ko jau vienpadsmito gadu organizē Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv. Šīs akcijas mērķis – pievērst uzmanību palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiāls ieguldījums. Akcijas plānotos un paveiktos darbus var apskatīt interneta vietnē labodarbunedela.palidzesim.lv

Šogad labo darbu nedēļā īpaši liels labo darbu birums viesturiešiem!

Labi darbi noteikti sākas un beidzas ar labiem vārdiem. Par labiem vārdiem un darbiem  sev pašiem, klasesbiedriem un vecākiem rūpējās 1.b, 1.c, 2.a, 5.c un 8.a klases skolēni. 6.a klase šoreiz labos vārdus sūtīja mūsu skolas “neredzamajiem gariņiem” – tehniskajiem darbiniekiem, bet 3.a un 6.c klases skolēni savu klašu “gariņiem” šonedēļ palīdzēja arī, īpaši rūpējoties par kārtību savā klasē un paši to pēc stundām iztīrot un sakopjot. Sakopām skolas apkārtni – 2.c un 3.b klase kritušās lapas grāba šonedēļ, bet 3.a klase to darīs nākamajā nedēļā, kad nerātnis vējš uz zemes būs nobirdinājis atkal jaunu lapu paklāju.

7.a klase devās pārgājienā uz Līču – Laņģu klintīm. Skolotāja Sandra Kārkliņa stāsta, kā klase pie labā darba darīšanas nonākusi pavisam neplānoti: “Nonākot uz tūristu takas, bijām nepatīkami pārsteigti, jo sapratām, ka taku apmeklējuši tūristi – cūkmeni, kas atstājuši aiz sevis daudz atkritumu. Nolēmām veikt labo darbu un savākt  izmētātos atkritumus.”

4.b klasei ļoti emocionāla, mīlestības un labestības piepildīta diena bija 10. oktobris, kad bērni sniedza koncertu un dāvāja pašu sarūpētus gardumus Valmieras pansionāta iemītniekiem. Skolotāja Guna Gaile stāsta: “Koncerta laikā asaras acīs sariesās ne tikai pasākuma apmeklētājiem, bet arī skolēniem. Īpaši aizkustinošs bija mirklis noslēgumā, kad bērni cieši apskāva seniorus un pateica laba vēlējumu.”

Arī 4.c klase ieplānojusi apmeklēt seniorus – Rūjienas senioru mājā, kur plānots iepriecināt vecos ļaudis ar pašdarinātām dāvaniņām un pavadīt pēcpusdienu, kopīgi darbojoties.

Ar labiem vārdiem uz Valmieras specializēto bērnudārzu “Bitīte” devās 6.c klases skolēni. Viņi kopīgai pēcpusdienai ar mazajiem bērniem bija ieplānojuši dažādas aktivitātes – gulbja figūras locīšanu no garajiem baloniem, grāmatzīmju un aprocīšu pīšanu no krāsainās dzijas. 6.c klases skolniece Lelde pēc bērnudārza apmeklējuma saka: “Esot kopā ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, un dodot viņiem prieku caur kopīgu darbošanos, guvām pozitīvu enerģijas lādiņu arī sev. Esot blakus tam, kuram nav tik ļoti paveicies, tu saproti, ka tev ir viss, kas tev ir vajadzīgs – veselība.”

5.a, 8.b un 8.c klašu skolēni gan savus dārza labumus, gan citas gardu ēdienu pagatavošanai nepieciešamas sastāvdaļas šonedēļ nogādāja Valmieras zupas virtuvē.

1.a, 2.b, 3.c, 6.b un 9.b klases skolēni devās apciemot Valmieras dzīvnieku patversmes 4 suņukus un 6 kaķus ar 9 kaķēniem. 9.b klasei šis ir tradicionāls Labo darbu nedēļas darbs, bērni pie dzīvniekiem iet katru gadu. Nogādājām dzīvniekiem gan siltas segas aukstajiem ziemas mēnešiem, gan barību un kārumus. Sadraudzējāmies ar dzīvniekiem, samīļojām tos un izvedām pastaigā, bet vienu no patversmes suņukiem Laura no 6.b klases turpmāk sauks par savu mīluli,  un piektdien bailīgā suņu meitene Taffi jau devās uz savām jaunajām mājām! 12.a klases skolēni uz patversmi dosies nedaudz vēlāk, savākuši naudu kaķu smiltiņām.

7.b klases skolēni Labo darbu nedēļā sadarbojās ar 2.a klasi, jo daļai septītās klases skolēnu ar otrklasniekiem ir kopīga pirmā skolotāja – Vineta Zariņa. Lielie mazajiem palīdzēja tikt galā ar grūtiem mājasdarbiem pagarinātās grupas laikā, bet Labo darbu nedēļu abas klases noslēdza ar kopīgu klases vakaru “Kad izaugšu liels, es būšu…”, kas savā ziņā bija kā pāreja uz nākamās – Karjeras nedēļas – aktivitātēm.

Labo darbu nedēļa deva daudz jaunu ideju un ierosmju citiem labiem darbiem, kas turpināsies nākamajās nedēļās un mēnešos. Jo mēs Viesturskolā no sirds ticam – labais vairo labo!

Labos darbus apkopoja Līga Gacka un Vineta Šmite