Viesturiešu panākumi Skolēnu skatuves runas konkursā

  No Vidzemes novada Skolēnu skatuves runas konkursa Cēsīs
viesturieši atgriezušies ar lieliskiem panākumiem –

AUGSTĀKĀ PAKĀPE

Estere Lutce (1.a)
Mariuss Grencis (3.c)
Alise Laura Kjaspere (9.a)

1.PAKĀPE

Denīze Allika (6.b)
Terēze Stefānija Sinkēviča (10.a)

PRIECĀJAMIES UN LEPOJAMIES!