Viesturiešu starts uzņēmējdarbības konkursā “Bizness24h 2022”

“Bizness24h” ir lielākais ikgadējais izglītojošais uzņēmējdarbības veicināšanas konkurss Latvijā, kas paredzēts vidusskolas vecāko klašu skolēniem un studējošajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Izmantojot sadarbības partneru sniegtos izaicinājumus, dalībniekiem tiek nodrošināta iespēja iejusties īstā biznesa vidē un izdzīvot darbpilna uzņēmēja ikdienas dzīvi. Konkurss norisinās 2 kārtās, dodot iespēju dalībniekiem gan pierādīt savas jau esošās iemaņas, gan iegūt jaunas prasmes, izmantojot jauniegūtās zināšanas praktiski. Šogad konkursā savus spēkus izmēģināja arī Viesturskolas topošie uzņēmēji – 10.b un 11.b klašu komandas.

Šobrīd, kad noslēgusies konkursa 1. kārta, bet vēl tiek gaidīti rezultāti, piedāvājam ieskatīties viesturiešu iespaidos par dalību konkursā:

 

“Kas ir pirmais, kas jums ienāk prātā, izdzirdot vārdu “bizness”? Variantu ir daudz, bet mums, 10.b klases pārstāvjiem, biznesa veidošana asociējas ar komandas darbu. Šī gada 2. februārī es un mani klases biedri Reneta Brente-Mieze un Jurģis Zommers piedalījāmies Biznesa Augstskolas organizētajā konkursā “Bizness24h 2022”. Startējām konkursā ar nosaukumu “The Man In Black” (jā, mēs zinām, cik oriģināli tas ir).

Konkurss sākās plkst. 9.00. Vidējais uzdevuma izpildes laiks bija 1 – 2 stundas. No malas var šķist, ka tas ir ilgi, bet, iedziļinoties uzdevumu būtībā un noteikumos, laiks tik tiešām paiet nemanāmi. Uzdevumu izpildes starplaikos mums tika rādītas prezentācijas, doti padomi un iedvesmojoši vārdi, kas neļāva padoties un lika turpināt strādāt.

Protams, gadījās daži misēkļi. Bija domāts, ka konkursā piedalīsimies tikai līdz plkst. 18.00, bet tā vis nenotika. Lai nezaudētu punktus par diviem papildu uzdevumiem, ātri spējām noorganizēt konkursa dalības turpināšanu ārpus skolas telpām. Nebija viegli visu nakti koncentrēties uz uzdevumiem un informācijas meklēšanu, bet mēs kā komanda ļoti labi spējām sadalīt pienākumus un sapratām viens otru jau no pusvārda.

Mūsu komandai konkurss beidzās 3. februārī deviņos no rīta. Kā atbildīgi skolēni mēs uzreiz devāmies uz skolu, lai pastāstītu saviem klasesbiedriem par paveikto un iegūto. Vēlamies teikt, ka šis konkurss deva mums vārdos neizsakāmu pieredzi un lepnumu par sevi! Palikšana nomodā 24+ stundas mums iemācīja nepadoties un saglabāt skaidru prātu. Vēlamies pateikties katram skolotājam, kurš nākamajā dienā pēc konkursa saprata mūsu nogurumu un nedaudz pažēloja! Protams, vislielākais paldies skolotājai Daigai Stalšānei par ticību mums un uzmundrināšanu uzdevumu izpildes laikā!”

10.b klases pārstāve Beāte Roga

 

“Izdzirdot vārdu “KONKURSS”, visa klase palika “uz pauzes”. Runājot klases vārdā, no sākuma neviens nebija priecīgs par to, ka jāpiedalās konkursā, bet kā uzņēmējdarbības klasei nebija variantu.

Par to, kas būs jādara konkursa pirmajā kārtā, nekādas skaidrības nebija. Tā vieniem konkursa diena iesākās ar brokastīm, citiem ar ātro miega pauzi, bet pa vidu tam bija konkursa vadītāju uzruna, kā arī Banku Augstskolas mācību spēku lektoru prezentācijas. Pirmie uzdevumi bija visgrūtākie, jo nebija pieredzes un īsti skaidras izpratnes par darāmo. Tā kā konkursa nosaukums bija “Bizness24h”, tad viss bija saistīts ar bankām, idejām un uzņēmumiem. Katram uzdevumam tika dots laika limits. Ja kaut ko nesapratām, atbalstu uzdevumu risināšanai sniedza Dizaina un Tehnoloģiju  skolotāja Daiga Stalšāne, lai mēs visu izdarītu pareizi un nelauzītu galvas stundām ilgi. Lai arī diena bija nogurdinoši gara (līdz 18.00), tomēr tā aizritēja smieklos, asarās un pārsteigumos.

Liels paldies jāsaka skolai par atvēlētajiem elektrības pagarinātājiem un portatīvajiem datoriem. Kā arī liels paldies par sagādāto pārsteigumu klases audzinātājai Gintai un skolas vadībai – picām!   

Piedaloties šajā konkursā, ne tikai es, bet arī citi skolēni ieguva daudz pieredzes un zināšanu nākotnei, lai nākamajos konkursos nepieļautu tādas kļūdas kā šajā. Klases vārdā sakām paldies par šādu iespēju!”

Elizabete Balode, 11.b klase