Viesturskola 14. vietā Ata Kronvalda skolu reitingā!

Kopš 1988./ 1989. gada Ata Kronvalda fonds veido Latvijas skolu reitingu darbā ar talantīgajiem skolēniem, lai paaugstinātu skolēnu mācību un zinātniski pētnieciskā darba prestižu, kā arī palielinātu pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuriem ir tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas.

Šajā mācību gadā lielo skolu grupā (skolēnu skaits 10. – 12. klasēs vismaz 100) Valmieras Viestura vidusskola ar iegūtiem 19,18 punktiem ierindojusies 14. vietā. Kaut arī reitingā neliels kritums (iepriekšējā gadā bijām 10. vietā), punktu skaits šajā gadā lielāks.

Lepojamies un vēlam viesturiešiem daudz sasniegumu un panākumu 2022./ 2023. mācību gadā!