Viesturskola atkārtoti iegūst “eTwinning Skola” statusu!

Valmieras Viestura vidusskola ir to 22 Latvijas izglītības iestāžu vidū, kas uz nākamajiem diviem gadiem saņēmusi Eiropas Komisijas piešķirto “eTwinning Skola” statusu. Lai iegūtu šo statusu, skolai aktīvi jādarbojas pedagogu profesionālajā pilnveidē un projektu īstenošanā, kā arī jāveic darbs skolēnu digitālo prasmju un skolas eDrošības attīstīšanā.

Iegūtais statuss paver plašākas iespējas gan kopīgu projektu veidošanai Latvijas un starptautiskā mērogā, gan arī vairāk piedāvājumu pedagogu profesionālajai pilnveidei un kontaktu veidošanai ar kolēģiem citās pilsētās un valstīs. Skolēniem dalība projektos ir lieliska iespēja iegūt jaunus draugus un mācību vielu apgūt ar interesantu, netradicionālu metožu palīdzību. Aizvadītajā mācību gadā dažādos eTwinning projektos darbojās gan sākumskolēni, gan pamatskolas klašu audzēkņi skolotāju Andas Dubultes, Ivetas Upītes un Vinetas Šmites vadībā.

Arī šobrīd Viesturskolas 5. un 7. klašu skolēni skolotājas Lolitas Trauliņas vadībā ir uzsākuši darbu eTwinning projektā “Enerģija: Kas? Kā? Kāpēc?”.