Viesturskolas komanda Kultūras kanona konkursā iegūst skatītāju simpātijas balvu

Viena no spilgtākajām aktivitātēm, kas iesaista Latvijas skolu  jaunatni diskusijā par Latvijas nacionālo identitāti, kultūras vērtību pārmantošanu un starpgrupu solidaritāti, ir Latvijas kultūras kanona konkurss Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu skolēniem un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēniem.

Konkurss aizsākās 2012. gadā kā skolu Kulturoloģijas mācību priekšmeta olimpiāde, bet šobrīd ir attīstījies kā plašs diskusiju forums par nacionālo kultūras un mākslas vērtību nozīmi Latvijas iedzīvotāju dzīvē, par to pārmantošanas priekšnosacījumiem un jaunradi pēdējā divdesmitgadē. Kultūras Kanona konkursa formāts tiek mainīts atbilstoši kultūras dzīves aktualitātēm ,un šobrīd to atbalsta gan LR Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija, gan Kultūras ministrija, gan Izglītības un zinātnes ministrija, gan Latvijas kultūras dzīves viedokļu līderi, apliecinot personisku ieinteresētību šajā Latvijas kultūras vērtību apliecinājuma kustībā. [1]

 

Šogad Valmieras Viestura vidusskola atkal tika pārstāvēta šajā interesantajā un izzinošajā konkursā. Konkursa komandu veidoja Elva Pužule un Agnese Keita Birzniece no 11.a klases un Beāte Līga Novosada no 10.a klases.  Šīgada tēma un uzdevums bija sekojoši: “Kultūras kanona desmitgade. Ainavas paplašināšana: daba, kultūra un es”, uzdevums bija izpētīt savu tuvāko apkārtni, atrast tajā nozīmīgus apskates objektus un atrast to sasaisti ar Kultūras kanonu, tas nozīmē, ka galvenais uzdevums, kas ietverts zem šiem vārdiem, ir izpratnes veicināšana, kritiskās domāšanas attīstīšana un savas vēstures apzināšanās un izcelšana. Meitenes par sava tūrisma maršruta izveides vietu izvēlējās Straupi, jo šajā pusē dzimušas un augušas divas no komandas dalībniecēm, savukārt, trešā jeb neitrālā komandas locekle izvērtēja informāciju un veidoja prezentāciju.

 

Satraukums gan veidojot uzskates materiālus, gan paša pasākuma laikā, kurš notika attālināti, ņemot vērā visus noteikumus, kas izsludināti, meitenes veica daudz darba un nepadevās stresam, bet kā jau teātra klases pārstāvji runāja no sirds, tādā veidā izcīnot skatītāju simpātijas balvu. Lai arī tas nedod iespējas startēt otrajā kārtā, tas tik un tā ir ievērības cienīgs notikums!

 

Mēs pašas esam gan gandarītas, gan vīlušās reizē, jo apzināmies, ka varējām izdarīt vairāk un iekļūt trijniekā, kas startēja tālāk, taču jāatstāj vieta izaugsmei nākamajam gadam!

 

  Priecāsimies kopā šajā dzestrajā, bet saulainajā novembrī!

 

  Agnese Keita Birzniece