“Viesturskolas lepnums” – gods un brīvība

 

4.maijs allaž ir saules pielieta diena. Pat tad, ja līst.

4.maijs ir Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

4.maijs ir Baltā galdauta svētku diena.

4.maijs ir “Viesturskolas lepnums” – svētku brīdis, kad ikgadēji izvērtē mācību gada veikumu.

Šajos svētkos uz dziedātājas un dziesmu autores Kato, kura priecēja pasākuma dalībniekus ar savu uzstāšanos, jautājumu: “Un ko Tu šodien esi izdarījis savas tēvzemes labā?”, ikviens aicinātais varēja atbildēt: “Es daru labāku Latviju!” Par sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā un sportā skolas, novada, valsts un Eiropas mērogā tika cildināti skolēni un skolotāji.

Īpaši sirsnīgi gan no Valmieras novada pašvaldības, gan skolas direktora U.Jansona tika sveikti ciemos atbraukušie vācu draugi no Harsewinkelas ģimnāzijas, jo šogad aprit 30 gadu kopš iedibinātās draudzības.  

Leģendārais skolas direktors I. Briedis bija starp tiem, kuri pirms 34 gadiem ar savu “Par” šo dienu uz laiku laikiem ierakstīja Latvijas vēsturē, tālab šogad svētku pasākumā viņa un skolas saimes izpildījumā jo īpaši emocionāli skanēja “Jo šeit ir Latvija, šeit ir Gaujmala”.

Lai dziesmas vārdi stiprina ikvienu, kurš Latviju, Gaujmalu un Viesturskolu sauc par savējo!

Andriga Lozda / foto Kalvis Zaļaiskalns