Beverīnas roveru sagaitai pievienojas dižskautu pakāpe

Beverīnas roveru sagaitai pievienojas dižskautu pakāpe

No 14. līdz 16. novembrim Ložmetējkalna un Beverīnas roveri un lielgaidas aizvadīja savas tradicionālās sagaitas. Sagaitu mērķis ir stiprināt organizācijas vecāko biedru savstarpējās saiknes un kalt nākotnes plānus skautisma un gaidisma attīstībai Latvijā.
Beverīnas sagaitā pirmo reizi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas notika dižskautu un dižgaidu solījums.
Roveri un lielgaidas ir skautisma un gaidisma vecākā darbības pakāpe, kurā darbojas jaunieši vecumā no 18 līdz 22 gadiem.