Nodarbībās…

Nodarbībās…

Nodarbībā mācāmies skautu likumus un kā tos ievērot, savstarpēji sadarboties.
Vienkārši _ patīkami, lietderīgi izmantojam savu laiku…