Lepojamies!

Automātisks melnraksts

Valmieras pilsētas un novadu apvienības 10.-12.klašu ekonomikas olimpiādē

1.vieta Izoldei Bernadetai Ozoliņai (11.b)

2.vieta Marijai Nikolai Jansonei (11.b)

Atzinība Unai Bergai (11.b)

No kreisās: Una Berga, Izolde Bernadeta Ozoliņa, Marija Nikola Jansone

Lai Izoldei Bernadetai Ozoliņai veiksmīga dalība 20. valsts ekonomikas olimpiādē!