piektdiena, 2023. gada 24. februāris

piektdiena, 2023. gada 24. februāris

Stundās nav: G.Grīva, L.Vanaga, E.Ločmele (no 6.st.), A.Lozda, Z.Neimane, L.Vikse, L.Trauliņa, A.Bērziņa, V.Fleminga, D.Stalšāne, D.Cinīte, K.Antons (no 4.st.), I.Upīte (no 5.st.), B.Sakne-Klovāne

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.c1.Dizains un tehnoloģijas235.AI.Krieviņa
3.Latviešu valoda235.AI.Miglava
5.-6.Sports un veselībaVOCPeldētapmācības nodarbībaUA.Viļums
4.a2.Matemātika237.Dabaszinību stunda atcelta; Matemātikas stunda pārcelta no 23.02.2023.P*A.Kārkliņa
5.Teātra māksla305. Lielā zāleStunda atcelta
4.b0.Sports un veselība (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 23.02.2023.Z.Larinova
6.Sociālās zinības un vēsture104.Stunda pārcelta uz 20.02.2023.L.Gredzena
4.c3.Mūzika205.Dabaszinību stunda atcelta; Mūzikas stunda pārcelta no 23.02.2023.P*I.Aizupiete
5.b4.Klases stunda113.Dabaszinību stunda atceltaPI.Upīte
6.b1.Dabaszinības113.Dabaszinību stunda atcelta
6.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 23.02.2023.I.Baranova
6.c2.Angļu valoda014.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
3.Angļu valoda014.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
no 4.stKlase ārpus skolasK.Antons, I.Upīte, I.Lancmane, A.Dubulte
7.a2.Teātra māksla305.Teātra mākslas stunda atcelta
7.b1.Teātra māksla305.Teātra mākslas stunda atcelta
7.c

Attālināts mācību process

1.-2.ĢeogrāfijaAttālināts mācību processS.Balode
3.Teātra mākslaTeātra mākslas stunda atceltaA.Lozda
4.Angļu valoda_1Pašvadīts mācību processD.Cinīte
4.Datorika_2Datorikas stunda pie Z.Neimanes atcelta
5.Angļu valoda_1Pašvadīts mācību processD.Cinīte
5.Datorika_2Datorikas stunda pie Z.Neimanes atcelta
6.Datorika_1Pašvadīts mācību process – uzdoto skatīt e-klasē un Google Clasroom.G.Grīva
6.Angļu valoda_2Pašvadīts mācību processD.Cinīte
7.Datorika_1Pašvadīts mācību process – uzdoto skatīt e-klasē un Google Clasroom.G.Grīva
8.a4.Dizains un tenoloģijas 203.Sociālo zinību stunda uz 6.stundu, Dizains un tehnoloģijas pārcelts no 8.stundas->G.Kalvīte, G.Verovkins
6.Sociālās zinības203.Latviešu valoda atcelta. Sociālās zinības pārceltas no 4.stundas.AL.Drande
8.Dizains un tehnoloģijasStunda abām grupām pārcelta uz 4.stunduG.Kalvīte, G.Verovkins
8.b0.Angļu valoda_2->D.Trēziņš
3.Datorika_1202.AK.Antons
3.Datorika_2201.Stunda pie Z.Neimanes atcelta
7.Literatūra202.Kabineta maiņaI.Lancmane
8.Angļu valoda_2Stunda pārcelta uz 0.stundas laikuD.Trēziņš
8.c3.Klases stunda301.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Kraukle
9.a1.Latviešu valoda203.Pašvadīts mācību process – mājāsL.Vikse
2.Klases stunda203.Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”; Latviešu valodas stunda atceltaPI.Upīte
6.Bioloģija211.Fizika atceltaPM.Liepiņa
7.Fizika211.Fizika atcelta
9.b1.Datorika/Angļu valodaStunda abām grupām pārcelta uz 22.02.2023.V.Šmite
2.Angļu valoda109.Datorikas stunda 2.grupai atcelta; Angļu valodas stunda abām grupām kopāA+V.Šmite
7.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
8.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
9.c7.Datorika_1201.Stunda pie Z.Neimanes atcelta
7.Angļu valoda_2405.Stunda pārcelta uz 22.02.2023.D.Trēziņš
8.Datorika_1201.Stunda pie Z.Neimanes atcelta
10.b1.Klases stundaPašvadīts mācību process; Bioloģijas stunda pārcelta uz 2.stundas laiku;P*A.Upīte-Markuse
2.Bioloģija210.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 21.02.2023.->S.Allika, A.Upīte-Markuse
11.a4.Dizains un tehnoloģija IDizains un tehnoloģijas I atcelta
5.Kultūra un māksla IDizains un tehnoloģijas I atceltaPR.Segliņš
6.Kultūra un māksla ILiteratūras stunda atceltaPR.Segliņš
7.Kultūra un māksla ILiteratūras stunda atceltaPR.Segliņš
11.b1.Angļu valoda 2.grupa403.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta; Av_2 (pie I.Barces) pārcelta no 6.-7.st.laika->I.Barce
2.Angļu valoda 2.grrupa403.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta; Av_2 (pie I.Barces) pārcelta no 6.-7.st.laika->I.Barce
4.Latviešu valoda204.Literatūras stunda atceltaPM.Tiltiņa
5.Matemātika I304.Literatūra stunda atceltaPI.Segliņa
8.Kultūras pamatiPašvadīts mācību process Ī.Ozola
12.a1.-2.Dizains un tehnoloģija II202.1.St. pie G.Grīvas pārcelta uz 21.02.2023.; 2.st. – pašvadīts mācību darbsG.Grīva
7.Projekta darbs112.Stunda atcelta
12.b1.-2.Dizains un tehnoloģija II202.1.St. pie G.Grīvas pārcelta uz 21.02.2023.; 2.st. – pašvadīts mācību darbsG.Grīva
7.Projekta darbs112.Stunda atcelta