trešdiena, 2023.gada 13.decembris (papildināts)

trešdiena, 2023.gada 13.decembris (papildināts)

Stundās nav: A.Rastene, Ī.Ozola, A.Bērziņa, G.Gaile, A.Zaļaiskalne, U.Ābeltiņš, S.Balode, I.Grāvīte, A.Kārkliņa (2.-5.st.), S.Krumholce

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleMatemātikas stunda nenotiekL.Brūvele
1.b1.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleVizuālā māksla nenotiekAZ.Gailīte
2.Latviešu valoda332.AS.Niedrīte
3.Matemātika332.AZ.Gailīte
5.Latviešu valoda (F)332.AZ.Gailīte
6. Pagarinātā dienas grupa332.AZ.Gailīte
2.b1.Dabaszinības138.AB.Sakne-Klovāne
3.Latviešu valoda138.AB.Sakne-Klovāne
6.Pagarinātā dienas grupa138.AB.Sakne-Klovāne
2.c6.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleS.Niedrīte
3.b4.Angļu valoda236.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
3.c1.Latviešu valoda235.AD.Jaunbērziņa
2.Latviešu valoda235.AD.Jaunbērziņa
3.Sports un veselībaVOC.AD.Jaunbērziņa
4.Sports un veselībaVOC.AD.Jaunbērziņa
5.Matemātika235.AD.Jaunbērziņa
6.Pagarinātā dienas grupa235.AD.Jaunbērziņa
4.a1.DabaszinībasDabaszinības stunda notika 05.12.2023.I.Krieviņa
2.-6.Klase ārpus skolasA.Kārkliņa, I.Krieviņa, I.Aizupiete, M.Goba
5.a1.Angļu valoda206.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
5.b2.Matemātika237.AI.Krieviņa
5.c3.Angļu valoda237.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
6.a2.Latviešu valoda014.Vizuālā māksla stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no 6.stundas->I.Baranova
6.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stundu->I.Baranova
7.a1.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
4.Klases stunda014.Vizuālā māksla stunda atceltaPI.Zūle-Kaibe
6.-7.Datorika_1.grupaDatorika_1.grupai stundas pie sk. S.Krumholces atceltas
7.b1.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai stunda pie sk.I.Tuņķeles notika 11.12.2023.I.Tuņķele
5.Mūzika205.Ģeogrāfijas stunda atcelta, Mūzikas stunda pārcelta no piektdienas 15.12.2023.P*I.Jansone
7.c1.Angļu valoda_2.grupa011.Vizuālā māksla stunda atcelta, Angļu valoda_2.grupai stunda pie sk.I.Glužģes pārcelta no 12.12.2023.p*I.Glužģe
2.Klases stunda110.Latvijas un pasaules vēsture stunda atceltaPK.Antons
4.-5.Datorika_1.grupa201.Datorika_1.grupai pie sk.S.Krumholces- Patstāvīgais darbs, uzdoto skat.Classroom
8.a3.Klases stunda014.Vizuālā māksla stunda atceltaPL.Drande
6.Sports un veselībaĢeogrāfijas stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no 7.stundas->I.Rams
7.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 6.stundu->I.Rams
8.b6.Vizuālā mākslaVizuālā māksla stunda atcelta
8.c3.Angļu valoda401.Angļu valoda_2.grupai pie sk.D.Cinītes pārcelta no 12.12.2023., Angļu valoda notiek abām grupām kopāP*D.Cinīte
Datorika_2.grupaDatorika_2.grupai stunda notika 12.12.2023.S.Krumholce
4.Tematiskā klases stunda206.Ģeogrāfijas stunda atceltaPG.Dance
9.a7.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
9.b2.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
3.Latviešu valoda110.Sociālās zinības stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no ceturtdienas 14.12.2023.P*I.Lancmane
7.-8.Latvijas un pasaules vēstureLatvijas un pasaules vēsture stundas atceltas
9.c1.Krievu valoda_2.grupa401.Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta, Krievu valoda_2.grupai stunda pārcelta no 8.stundas->I.Tuņķele
2.Fizika211.Kabineta maiņaV.Šulte
5.Datorika_1.grupa206.Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta, Datorika_1.grupai pie sk.G.Grīvas stunda pārcelta no 7.stundas->G.Grīva
6.-7.Angļu valoda_2.grupaAngļu valoda_2.grupai stundas pie sk.A.Rastenes atceltas
7.Datorika_1.grupaDatorika_1.grupai pie sk.G.Grīvas stunda pārcelta uz 5.stundu->G.Grīva
8.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai stunda pārcelta uz 1.stundu>I.Tuņķele
10.b1.Klases stundaKlases stunda pārcelta uz 5.stundu->I.Rams
4.Fizika110.Vēsture un Sociālās zinātnes stunda atcelta, Fizikas stunda pārcelta no ceturtdienas 14.12.2023.P*V.Šulte
5.Klases stunda014.Kultūras pamati stunda atcelta, Klases stunda pārcelta no 1.stundas->I.Rams
11.a2.Fizika I301.Kabineta maiņaA.Millers
9.Angļu valoda_2.grupaPašvadīts mācību process
11.b1.Programmēšana I201.Uzņēmējdarbības pamati stunda pārcelta uz 2.stundu, Programmēšana stunda pārcelta no 2.stundas->I.Grabe
2.Uzņēmējdarbības pamati206.Dizains un Tehnoloģijas stunda pie sk. S.Krumholces atcelta, Uzņēmējdarbības pamati stunda pārcelta no 1.stundas, Programmēšana stunda pārcelta uz 1.stundu->I.Grabe
12.b6.Projekta darbs110.Sociālās zinātnes II stunda atceltaPD.Stalšāne