otrdiena, 2023.gada 19.decembris (papildināts_2)

otrdiena, 2023.gada 19.decembris (papildināts_2)

Stundās nav: A.Bērziņa, G.Gaile, I.Grāvīte, S.Gaile, L.Drande, A.Upīte-Markuse (no pulksten 14.10), K.Antone, I.Aizupiete (1.-2.st.), B.Sakne-Klovāne (no pulksten 12.00), E.Groševa (2.-4.st.), I.Tuņķele (no pulksten 14:00), I.Rams (no pulksten 14:00), I.Lancmane (no pulksten 14:00). L.Trauliņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Matemātika332.AZ.Gailīte
2.Latviešu valoda332.AZ.Gailīte
3.Dizains un tehnoloģijas332.AZ.Gailīte
4.Klases stunda332.AZ.Gailīte
5.Dizains un tehnoloģijas332.AZ.Gailīte
6. Pagarinātā dienas grupa332.AZ.Gailīte
1.c1.Matemātika338.AB.Sakne-Klovāne
2.Latviešu valoda338.AB.Sakne-Klovāne
3.Latviešu valoda338.AB.Sakne-Klovāne
4.Klases stunda338.AB.Sakne-Klovāne
5.Pagarinātā dienas grupa338.AI.Upīte
2.c2.Sociālās zinības337.Mūzikas stunda nenotiek, Sociālās zinības stunda pārcelta no trešdienas 20.12.2023.P*S.Niedrīte
3.c1.Latviešu valoda235.Mūzikas stunda nenotiekPD.Jaunbērziņa
2.Matemātika235.AD.Jaunbērziņa
3.Klases stunda235.AD.Jaunbērziņa
4.Latviešu valoda235.Dabaszinības stunda notika 14.12.2023.AD.Jaunbērziņa, I.Krieviņa
6.Pagarinātā dienas grupa235.AD.Jaunbērziņa
4.a1.-3.4.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasA.Kārkliņa, U.Točs, M.Goba, I.Baranova, I.Aizupiete
4.b0.Sporta fakultatīvs (F.)Sporta fakultatīvs stunda notika 18.12.2023.M.Goba
1.-3.4.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasI.Baranova, M.Goba, U.Točs, A.Dubulte, A.Rastene, V.Šmite, I.Krieviņa, G.Verovkins, D.Stalšāne
4.c1.-3.4.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasV.Šmite, I.Krieviņa, M.Goba, U.Točs, I.Baranova
5.a1.Dizains un tehnoloģijas157.Dizains un tehnoloģijas stunda notiek abām grupām kopāA+G.Verovkins
2.Dizains un tehnoloģijas157.Dizains un tehnoloģijas stunda notiek abām grupām kopāA+G.Verovkins
6.MatemātikaMatemātikas stunda atceltaA.Kārkliņa
5.b1.MatemātikaMatemātikas stunda atcelta
2.Sociālās zinības un vēsture204.Latviešu valodas stunda atcelta, Sociālās zinības un vēsture stunda pārcelta no trešdienas 21.12.2023.P*L.Gredzena
3.Dizains un tehnoloģijas157.Dizains un tehnoloģijas stunda notiek abām grupām kopāA+G.Verovkins
4.Dizains un tehnoloģijas157.Dizains un tehnoloģijas stunda notiek abām grupām kopāA+G.Verovkins
6.DabaszinībasDabaszinību stunda stunda notika 18.12.2023.L.Trauliņa
5.c2.-5.Klase ārpus skolasA.Lūsiņa, L.Trauliņa, E.Švēde
6.a2.Sports un veselībaMatemātikas stunda nenotiek, Sports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas->I.Rams, A.Kārkliņa
Pusdienas pēc 4.stundas
5.Klases stundaKlases stunda atcelta
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 2.stundu->I.Rams
6.b5.Matemātika301.Stundu secības mainaI.Kraukle
7.Klases stunda301.Stundu secības mainaI.Upīte
7.a3.Klases stunda110.Teātra māksla stunda nenotiekI.Zūle-Kaibe
5.-6.7.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleI.Zūle-Kaibe, I.Lazdiņa
7.b1.Vizuālā mākslaVizuālās mākslas stunda notika 18.12.2023.Ī.Ozola
5.-6.7.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleZ.Švēde, L.Aizkalniete
7.c4.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleK.Antons
5.-6.7.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleK.Antons, L.Vanaga,I.Kraukle
8.a5.-6.8.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleM.Tiltiņa
7.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupai stunda pie sk.I.Liepiņas notika 18.12.2023.I.Liepiņa
8.b5.-6.8.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleI.Barce, A.Jākobsons, V.Šulte
7.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleI.Barce
8.c5.-6.8.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleD.Cinīte, S.Krumholce, A.Lozda
9.a1.-9.Klase ārpus skolasG.Kalvīte, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, I.Grāvīte, I.Segliņa, I.Kraukle, I.Lazdiņa, L.Aizkalniete, I.Rams, G.Grīva, D.Trēziņš
9.b1.Datorika_2.grupaDatorika_2.grupai pie sk.G.Grīvas atceltaG.Grīva
10.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Drande, R.Segliņš, A.Jākobsons, E.Groševa, I.Daugavete-Kravale, I.Mēduma-Bāliņa, I.Glužģe, I.Barce, I.Grāvīte, I.Lancmane, Ī.Ozola, S.Krumholce
10.b1.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 7.stundu->E.Švēde
2.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta->
3.Literatūra I204.Vēsture un Sociālās zinātnes I stunda atcelta, Literatūras stunda pārcelta no 7.stundas->A.Lozda
5.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupai pie sk.I.Barces stunda atcelta
no 7.st.Klase ārpus skolasLiteratūras stunda pārcelta uz 3.stundu, Sports un veselība stunda atcelta->I.Rams, I.Lancmane, E.Švēde, A.Lozda
11.a4.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
no 7.st.Klase ārpus skolasI.Tuņķele, L.Bērtulsone, I.Rams
11.b4.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
no 7.st.Klase ārpus skolasA.Upīte-Markuse, I.Rams
12.a3.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
7.Latviešu valoda un literatūra II204.Klases stunda atcelta, Latviešu valoda un literatūra stunda pārcelta no 9.stundas->A.Lozda
8.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleLatviešu valoda un literatūra stunda atceltaA.Lozda
9.Latviešu valoda un literatūra IILatviešu valoda un literatūra stunda pārcelta uz 7.stundu->A.Lozda
12.b3.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta