OTRDIENA, 2020.gada 03.marts

OTRDIENA, 2020.gada 03.marts

Stundās nav: G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane, S.Balode (no 5.st.)

Skolas olimpiāde latviešu valodā 4.klasēm – 114.kab (G.Gaile)

Skolas olimpiāde matemātikā 3.klasēm – 232.kab (L.Drande, I.Baranova)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a1.Mājturība un tehnoloģijas235.Vizuālās mākslas stunda atcelta;

Mājturības un tehnoloģiju stunda pārcelta no piektdienas 06.03.2020

P*A.Kārkliņa
4.a

 

1.Dabaszinības139. AV.Šmite
2.Dabaszinības139. AV.Šmite
3.Vizuālā māksla139. AA.Gartmane
4.Mājturība un tehnoloģijas139. AS.Priede
5.Sociālās zinības139. AL.Drande
5a2.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

204. AD.Stalšāne
3.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
5.b1.Latviešu valoda109. AA.Upīte
2.Literatūra109. AA.Upīte
6.Mūzika205.Klases stunda pārcelta uz 02.03.2020.; Mūzikas st. pārcelta no 7.st. I.Jansone

S.Allika

7.Mūzika205.Stunda pārcelta uz 6.st. I.Jansone
6.b6.Klases stunda206Kabineta maiņa V.Šmite
7.b6.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

204. AD.Stalšāne
7.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
8.b5.Literatūra109. AS.Kārkliņa
8.c4.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
No 5.st.Klase prombūtnē

(*Bioloģijas stunda pārcelta uz otrdienu – 10.03.2020)

S.Balode,

G.Verovkins, A.Rebinka, I.Lazdiņa, L.Liepa, M.Liepiņa*

9.b2.Literatūra104.Stundu secības maiņa A.Eiklone
3.Literatūra109.Stundu secības maiņa A.Eiklone
7.Latviešu valoda104.Stundu secības maiņa A.Eiklone
10.b4.Klases stunda109.Klases stunda pārcelta no 7.st.; Latviešu valodas stunda atcelta L.Drande
11.c1.Matemātika303.Papildu stunda no 04.03.2020P*A.Rebinka
12.a6.Krievu valoda401.Klases stunda atcelta; krievu valodas stunda pārcelta no 8.st.
  I.Tuņķele