piektdiena, 2020. gada 9. oktobris

piektdiena, 2020. gada 9. oktobris

Stundās nav: G.Grīva, L.Liepa, I.Krieviņa, I.Upīte, G.Kalvīte (11.00-12.00), A.Dubulte, I.Rams, G.Verovkins (no 6.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.Latviešu valoda338.AS.Baumane
3.SportsVOCUz peldēšanu pavada L.Gacka L.Gacka
4.  
5.Latviešu valoda338.AG.Dance
 237.Uzraudzība no 12.40-13.30AA.Bērziņa
 338.Uzraudzība no 13.30-14.00AS.Baumane
2.b1.Matemātika336.AI.Jurka
2.Latviešu valoda336.AI.Jurka
3.Latviešu valoda336.AI.Jurka
4.Angļu valoda336.stunda abām grupām kopāAI.Liepiņa
5.Mājturība un tehnoloģijas336.AL.Drande
5.a2.Mūzika112.sporta stunda atcelta I.Jansone
4.Literatūra110.stundu secības maiņa M.Tiltiņa
5.Klases stunda110.PM.Tiltiņa
5.c1.Sports034.AA.Jākobsons
5.Angļu valoda210.2.grupai papildu Angļu valodas stunda NO 12.10.2020. (informātika pie G.Grīvas atcelta)P*D.Cinīte
6.a4.Mājturība un tehnoloģijas (Meitenēm)114.AI.Apinīte
5.Mājturība un tehnoloģijas (Meitenēm)114.AI.Apinīte
6.b4.Klases stunda206.sporta stunda atceltaPS.Balode
7.a3.Latvijas un pasaules vēsture115.stundu secības maiņa; sporta stunda atcelta I.Grāvīte
4.Latviešu valoda115.stundu secības maiņa L.Vikse
6.Matemātika_2 A G.Dance
7.Latviešu valoda115.stundu secības maiņa L.Vikse
7.b6.Matemātika_2 A G.Dance
7.c6.Matemātika_2 A G.Dance
8.a1.Matemātika_3403.stunda L.Liepas grupai atcelta  
2.Matemātika_3403.stunda L.Liepas grupai atcelta  
6.Sportsstunda atcelta  
8.b1.Matemātika_3403.stunda L.Liepas grupai atcelta  
2.Matemātika_3403.stunda L.Liepas grupai atcelta  
9.a3.Matemātika_2011.AU.Ābeltiņš
4.Matemātika_2011.AU.Ābeltiņš
9.b3.Matemātika_2011.AU.Ābeltiņš
4.Matemātika_2011.AU.Ābeltiņš
5.Ķīmija113.Kabineta maiņa S.Allika
6.Ķīmija113.Kabineta maiņa S.Allika
9.c3.Matemātika_2011.AU.Ābeltiņš
4.Matemātika_2011.AU.Ābeltiņš
6.Mājturība un tehnoloģijas (Zēniem)157.(MājtZ)AK.Antons
7.Mājturība un tehnoloģijas (Zēniem)157.(MājtZ)AK.Antons
11.b6.Informātika_2202.pašvadīts mācību process – klasē  
12.b5.Bioloģija109.kabineta maiņa M.Liepiņa
6.Bioloģija109.kabineta maiņa M.Liepiņa