piektdiena, 2020. gada 9. oktobris

piektdiena, 2020. gada 9. oktobris

Stundās nav: G.Grīva, L.Liepa, I.Krieviņa, I.Upīte, G.Kalvīte (11.00-12.00), A.Dubulte, I.Rams, G.Verovkins (no 6.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c 1. Latviešu valoda 338. A S.Baumane
3. Sports VOC Uz peldēšanu pavada L.Gacka   L.Gacka
4.    
5. Latviešu valoda 338. A G.Dance
  237. Uzraudzība no 12.40-13.30 A A.Bērziņa
  338. Uzraudzība no 13.30-14.00 A S.Baumane
2.b 1. Matemātika 336. A I.Jurka
2. Latviešu valoda 336. A I.Jurka
3. Latviešu valoda 336. A I.Jurka
4. Angļu valoda 336. stunda abām grupām kopā A I.Liepiņa
5. Mājturība un tehnoloģijas 336. A L.Drande
5.a 2. Mūzika 112. sporta stunda atcelta   I.Jansone
4. Literatūra 110. stundu secības maiņa   M.Tiltiņa
5. Klases stunda 110. P M.Tiltiņa
5.c 1. Sports 034. A A.Jākobsons
5. Angļu valoda 210. 2.grupai papildu Angļu valodas stunda NO 12.10.2020. (informātika pie G.Grīvas atcelta) P* D.Cinīte
6.a 4. Mājturība un tehnoloģijas (Meitenēm) 114. A I.Apinīte
5. Mājturība un tehnoloģijas (Meitenēm) 114. A I.Apinīte
6.b 4. Klases stunda 206. sporta stunda atcelta P S.Balode
7.a 3. Latvijas un pasaules vēsture 115. stundu secības maiņa; sporta stunda atcelta   I.Grāvīte
4. Latviešu valoda 115. stundu secības maiņa   L.Vikse
6. Matemātika_2  A  G.Dance
7. Latviešu valoda 115. stundu secības maiņa   L.Vikse
7.b 6. Matemātika_2  A  G.Dance
7.c 6. Matemātika_2  A  G.Dance
8.a 1. Matemātika_3 403. stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika_3 403. stunda L.Liepas grupai atcelta    
6. Sports stunda atcelta    
8.b 1. Matemātika_3 403. stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika_3 403. stunda L.Liepas grupai atcelta    
9.a 3. Matemātika_2 011. A U.Ābeltiņš
4. Matemātika_2 011. A U.Ābeltiņš
9.b 3. Matemātika_2 011. A U.Ābeltiņš
4. Matemātika_2 011. A U.Ābeltiņš
5. Ķīmija 113. Kabineta maiņa   S.Allika
6. Ķīmija 113. Kabineta maiņa   S.Allika
9.c 3. Matemātika_2 011. A U.Ābeltiņš
4. Matemātika_2 011. A U.Ābeltiņš
6. Mājturība un tehnoloģijas (Zēniem) 157.(MājtZ) A K.Antons
7. Mājturība un tehnoloģijas (Zēniem) 157.(MājtZ) A K.Antons
11.b 6. Informātika_2 202. pašvadīts mācību process – klasē    
12.b 5. Bioloģija 109. kabineta maiņa   M.Liepiņa
6. Bioloģija 109. kabineta maiņa   M.Liepiņa