pirmdiena, 2021. gada 1. februāris

pirmdiena, 2021. gada 1. februāris

Stundās nav: I.Kraukle (no 6.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.abc6.Matemātika_4Matemātikas stunda 4.grupai pie I.Kraukles atcelta I.Kraukle
7.Matemātika_4Matemātikas stunda 4.grupai pie I.Kraukles atcelta I.Kraukle
8.b4.Literatūrasecības maiņa A.Upīte, I.Rams
6.Sportssecības maiņa I.Rams, A.Upīte