5.a klase pēta bioloģisko daudzveidību

Oktobra mēnesi 5.a klase pavadīja, pētot bioloģisko daudzveidību gan skolas teritorijā, gan Rīgas Zooloģiskajā dārzā.

Skolēni apguva prasmes ierīkot pētniecisko laukumu. Veica dzīvo būtņu uzskaiti ar fotografēšanas palīdzību, kā arī, izmantojot digitālos noteicējus, noteica foto attēlos iegūto augu, kukaiņu, tārpu un gliemežu sugas. 

Rīgas Zooloģiskajā dārzā skolēni bioloģisko daudzveidību iepazina caur fotoorientēšanās spēli. Skolēni sarunājās ar zvēru kopējiem par dzīvnieku barošanās īpatnībām. Vēroja, kā tiek barotas vardes. 

Bioloģiskās daudzveidības izpēte ir saistīta arī ar Ekoskolas programmu, kurā tiek pētīta bioloģiskā daudzveidība un runāts par invazīvo augu ietekmi uz mūsu ekosistēmām.

5.a klases audzinātāja Lolita Trauliņa