Sveiciens Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā

  

Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai, 

Un svētīts tas, kurš drošs par viņu krīt, 

Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai, 

Un saulei liek pār mūsu druvām līt. 

                                        /Leonīds Breikšs/

 

Sveicu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

 

 

Uldis Jansons Valmieras Viestura vidusskolas direktors