otrdiena, 2021. gada 5. oktobris

otrdiena, 2021. gada 5. oktobris

Stundās nav: I.Miglava, A.Gartmane , I.Aizupiete, G.Grīva, L.Liepa, A.Niedrīte, Z.Neimane (no 8.st.), S.Baumane, I.Rams, L.Vikse (2.-7.st.), R.Segliņš (no 13.00), G.Kalvīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c5.Latviešu valoda237.PA.Bērziņa
2.a1.Klases stunda139.AI.Jurka
2.Latviešu valoda139.AI.Jurka
3.Latviešu valoda139.AI.Jurka
5.Sociālās zinības139.AI.Jurka
139.UI.Jurka
2.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

2.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.b5.Sociālās zinības336.Mājturības stunda atceltaAL.Drande
7.Sociālās zinībasstunda pārcelta uz 5.stundas laiku
3.c2.Sociālās zinības 337.S.Niedrīte
3.Angļu valoda_1338.kabineta maiņaA.Rastene
6.Sociālās zinībassociālo zinību stunda pārcelta uz 2.st.laiku
7.Matemātika (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz piektdienu, 08.10.2021.
4.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.Mūzikamūzikas stunda atcelta
4.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

1.Sociālās zinības un vēstureSzuV stunda atcelta
4.Mūzikamūzikas stunda atcelta
4.c4.Matemātika235.SzuV stunda atceltaPI.Lazdiņa
5.a2.Dizains un tehnoloģijas_1302.Dizaina un tehnoloģiju stunda meitenēm atceltaUA.Kārkliņa
5.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.c1.-9.Klase ārpus skolasS.Baumane, I.Rams, I.Jansone, G.Kalvīte, G.Verovkins, A.Rebinka
6.a3.MatemātikaStunda pārcelta no trešdienas 06.10.2021.P*I.Ābeltiņa
4.Matemātika109.AI.Ābeltiņa
6.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

7.a3.Klases stunda114.AA.Upīte-Markuse
7.b1.-2.MatemātikaAA.Rebinka
4.Angļu valoda_2113.Kabineta maiņa (grupai pie D.Trēziņa)D.Trēziņš
5.Bioloģija210.Sporta un veselības stunda atceltaPS.Allika
7.c1.Matemātikastunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Kraukle
4.Matemātika304.Sporta un veselības stunda atceltaI.Kraukle
5.-6.Dizains un tehnoloģijas_1Grupai pie G.Kalvītes stundas atceltas
5.-6.Dizains un tehnoloģijas_2157.Sociālo zinību stundas pārceltas uz 12.10.2021.P*G.Verovkins
8.a2.-7.Klase ārpus skolasL.Vikse, S.Allika, S.Balode, M.Liepiņa, V.Šmite, D.Trēziņš
9.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

6.Sportsstunda atcelta
9.b3.Ģeogrāfija204.Stunda secības maiņaS.Balode, A.Upīte-Markuse
4.Klases stunda204.Stunda secības maiņaA.Upīte-Markuse, S.Balode
7.-8.Dizains un tehnoloģijas_meitenesGrupai pie G.Kalvītes stundas atceltas
10.a9.Latvijas teātra vēsturestunda atcelta
12.b2.Programmēšanas pamati_2202.stunda G.Grīvas grupai atcelta
3.Programmēšanas pamati_2202.stunda G.Grīvas grupai atcelta
235.

Pagarinātā dienas grupa

AS.Kārkliņa