Balvas skolotājiem

Oktobra sākumā koncertzālē Valmiera muzikāli svinīgā atmosfērā tradicionāli tiek pasniegtas balvas īpašiem skolotājiem.

Valmieras pilsēta pasniedz Balvu izglītībā. Šogad šo balvu saņēma divas Valmieras Viestura vidusskolas skolotājas.

Guna Gaile – par katra izglītojamā individuālo spēju attīstīšanu, personības izaugsmes veicināšanu mācību procesā un veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem. Cilvēka personību raksturo ne tikai tas, ko viņš dara, bet arī kā viņš to dara. Guna ir profesionāle, kura strādā kārtīgi, centīgi un vērīgi. Steidzīgajā ikdienā spēj saskatīt to, kas citiem reizēm paslīd garām nepamanīts. Enerģiska, sportiska un atsaucīga. Sava darba entuziaste.

 

Īrisa Ozola – par augstu profesionālo meistarību, nerimstoši radošu pieeju darbā ar izglītojamiem un veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem. Īrisa nenoliedzami ir māksliniece – skolotāja, kuras īpaši radošais rokraksts jūtams it visur: vadot stundas kultūras vēsturē, vizuālajā mākslā un audzinot klasi. Viņa ir labs sarunu biedrs, ar ko parunāt par teātri, kino, grāmatu, izstādi. No sarunām dzimst VVV teātra ,,Sprīdītis” tērpi, skatuves noformējums. Divkārtēja teātra ,,Sprīdītis” atzinības zīmes laureāte.

Ikviens kolēģis Viesturskolā ir priecājies par Īrisas noformētajiem  darbiem, kas priecē, ejot pa skolas telpām. Viņas sagatavotie sveicieni kolēģiem svētkos liek justies īpašiem un neaizmirstamiem.

Svinīgajā reizē īpašus atzinības vārdus skolotājiem sūta arī Izglītības un zinātnes ministrija.

IZM Pateicības raksts par radošu pedagoģisko darbību un augstiem sasniegumiem Valmieras pilsētas un starpnovadu un Valsts angļu valodas olimpiādēs šogad piešķirts Viesturskolas angļu valodas skolotājai Inesei Barcei. Inese ir cilvēks, kas ir gatavs izaicinājumiem – apgūt jauno un to radoši pielietot savā darbā, mācot angļu valodu un esot kopā ar savu audzināmo klasi un kolēģiem. Inese ir lietišķa, taktiska, atsaucīga. Skolotāja ar augstām analītiskām spējām un neatlaidību ikviena mērķa sasniegšanai.

 

IZM Atzinības rakstu par radošu, mūsdienīgu un inovatīvu pedagoģisko darbību saņēma Anda DubulteIespējams, ka Andas diennakts ir nedaudz garāka par 24 stundām, jo viņa labāk par citiem paspēj iepazīties ar novitātēm izglītībā un informēt par tām pārējos. Lieliski orientējas IT pasaulē un kultūrā, cenšoties tajā ievest arī savus skolēnus un kolēģus. Cilvēks, kas netur sveci zem pūra, bet ir gatavs dalīties, izpalīdzēt, paskaidrot. Kolektīvs saka viņai lielu paldies arī par atbildīgu darbu sākumskolas metodiskās jomas vadīšanā.

Sveicam skolotājas svētkos un vēlam arī turpmāk daudz radošu ideju, darba sparu un izturību, jauno mācību saturu ieviešot!

Fotogrāfiju autors: Raivo Sarelainens