CETURTDIENA, 2019. gada 12. decembrī

Stundu izmaiņas

CETURTDIENA, 2019.gada 12.decembris

Stundās nav: A.Kārkliņa, A.Gartmane, M.Tiltiņa, I.Upīte, A.Eiklone, D.Stalšāne, G.Līrmane, S.Kārkliņa, G.Kalvīte(no 7.st.), L.Liepa!

(informācija tiek papildināta)

Pagarinātā dienas grupa – 235.kab:

  • 14.00-15.00 –
  • 15.00-17.00 – Z.Gailīte

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.a

3.

Latviešu valoda

133.

Vizuālās mākslas stunda atcelta

A

I.Jurka

1.b

2.

Mūzika

235.

Mūzikas st.pārcelta no 3.st.

->

I.Aizupiete

3.

Matemātika

336.

P

A.Dubulte

2.b

5.

Latviešu valoda

236.

P

S.Priede

3.a

2.

Latviešu valoda

336.

Kabineta maiņa

A

L.Vikse

4.

235.

Pusdienas

A

A.Niedrīte

5.

Dabaszinības

235.

A

A.Niedrīte

6.

Ētika

235.

A

S.Niedrīte

7.

Matemātikas (F)

235.

Stunda atcelta,

pieskata līdz pagarinātajai dienas grupai

A

4.a

4.

Mūzika

KamīnZ.

Kabineta maiņa

I.Aizupiete

7.

Matemātika

151.

Sporta stunda atcelta

P

I.Miglava,

I.Rams

4.b

1.

Mājturība un tehnoloģijas

332.

A

G.Gaile

4.

Vizuālā māksla

332.

A

G.Gaile

5.b

1.

Latviešu valoda

139.

Stunda pārcelta uz 3.st.

->

I.Lancmane

3.

Latviešu valoda

139.

Stunda pārcelta no 1.st.

->

I.Lancmane

5.c

7.

Angļu valoda

139.

Stunda atcelta (Pārcelta uz 09.12.)

V.Šmite

6.c

4.

Mūzika

138.

Kabineta maiņa

I.Jansone

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

7.a

7.

Matemātika_2

15.

Stunda G.Līrmanes grupai atcelta

7.b

1.

Latviešu valoda

15.

Stunda atcelta

7.

Matemātika_2

15.

Stunda G.Līrmanes grupai atcelta

8.a

8.

Angļu valoda

11.

Stunda visai klasei kopā

A

D.Cinīte

8.b

5.

Literatūra

7.

Latviešu valodas stunda atcelta; Literatūra pārcelta no 7.st.

->

I.Lancmane

7.

Mājturība un tehnoloģijas

(Zēni)

VVV

Mājtur.Z

Litewratūras stunda pārcelta uz 5.st.;

MuT Zēniem pārcelta no 9.st.

Meitenēm – st.atcelta

->

G.Verovkins

8.

Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

7.

Stunda meitenēm atcelta

9.

Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

7.

Stunda meitenēm atcelta

9.

Mājturība un tehnoloģijas

(Zēni)

VVV

Mājtur.Z

Stunda pārcelta uz 7.st.

->

G.Verovkins

9.a

4.

Vizuālā māksla

314.

P

Ī.Ozola

9.b

3.

Ģeogrāfija

312.

P

S.Balode

10.a

6.

Aktiera meistarība

8.

Teātra novirzienam; Vispārīgā virziena skolēniem – stunda brīva

P

R.Segliņš

10.b

5.

Matemātika

213.

Stunda atcelta