CETURTDIENA, 2020.gada 05.marts

CETURTDIENA, 2020.gada 05.marts

Stundās nav:G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane, V.Šmite (no 5.st.), G.Grīva (no 5.st.), I.Jansone (no 5.st.), A.Upīte (no 3.st.), I.Upīte (no 5.st.)

2.st. – Valsts diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu dabaszinībās 6.klasēm – 303., 304., 302. un 403.kabinets (S.Kārkliņa, D.Stalšāne, L.Drande un G.Dance)

Interešu izglītības koncerts Valmieras Kultūras centrā

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a/1.b/1.c 6. Koris Kora stunda atcelta;

Pieskata klašu audzinātājas; Z.Gailīte pieskata 1.b klase

  G.Baltā

Z.Gailīte

S.Niedrīte

2.b 5. Mūzika 112. Stunda atcelta    
3.a 4. Latviešu valoda 235. Vizuālās mākslas stunda atcelta P A.Kārkliņa
4.a

 

3. Klases stunda 139. 1.un 2.stunda Slidotapmācība VOC A A.Niedrīte
4. Sociālās zinības 139.   A L.Drande
5. Latviešu valoda 139.   A A.Niedrīte
4.c 6. Angļu valoda 338. Stunda visai klasei kopā A D.Cinīte
5.b 3. Matemātika 109. Latviešu valodas stunda atcelta P I.Kraukle
5.c 5. Mājturība un tehnoloģijas

Meitenes

114.   A D.Stalšāne
6. Mājturība un tehnoloģijas

Meitenes

114.   A D.Stalšāne
6.a 2. Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 303.     S.Kārkliņa

V.Šmite, S.Švalbe

2.-3. Diagnosticējošais darbs dabaszinībās

Ar atbalsta pasākumiem

403.     G.Dance
6.b 2. Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 304.     D.Stalšāne

G.Verovkins

3. Mājturība un tehnoloģijas

Meitenes

114.   A D.Stalšāne
2.-3. Diagnosticējošais darbs dabaszinībās

Ar atbalsta pasākumiem

403.     G.Dance
5. Latviešu valoda 205.   P A.Eiklone
6.c 2. Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 302.     L.Drande

A.Eiklone

2.-3. Diagnosticējošais darbs dabaszinībās

Ar atbalsta pasākumiem

403.     G.Dance
9.a 3. Angļu valoda

(I.Barce)

204. Kabineta maiņa   I.Barce
8. Mūzika 112. Stunda atcelta    
10.a 2. Matemātika 114. Kabineta maiņa   G.Līrmane
7. Mūzika

(TeātraM)

112. Stunda atcelta    
10.b 1. Literatūra 109. Stunda atcelta    
2. Latviešu valoda 109.   A A.Eiklone
11.b 4. Latviešu valoda 109. Iepriekšējās stundas darba prezentācija klasē! A A.Eiklone
11.c 2. Matemātika 211. Kabineta maiņa   A.Rebinka
12.a 6. Latviešu valoda 109. Lteratūras stunda atcelta P A.Lozda
12.b 2. Angļu valoda

(I.Barce)

010. Kabineta maiņa   I.Barce
12.c 2. Matemātika 104. Kabineta maiņa   I.Segliņa

Mēģinājumi un koncerts 5.03. kultūras centrā

Mēģ.laiks Kolektīvs Atbildīgie skolotāji
9.00-9.30 12.c – Žetona izrādes fragments Roberts Segliņš,

Īrisa Ozola

9.30-10.30 Vokāli instrumentālie ansambļi Guntars Aizupietis
10.30-13.00 Pasākuma vadītāji

un vizuālais noformējums

Līga, Zane, skolēnu pašpārvalde
12.30-13.00 5.-8.kl. koris

9.-12.kl. koris

Ilvija Aizupiete,

Ilze Jansone

13.00-14.00 TDK 1.-2.kl. Ved, pieskata 2 skolotāji:

– Inese Barce

– Aiga Gartmane

TDK 3.-4.kl. Ved, pieskata 2 skolotāji:

– Santa Priede

– Vineta Zariņa

14.00-14.20 Minerva

1.-6. kl.

Ved, pieskata 2 skolotāji:

M.Tiltiņa

L.Vikse

14.20-14.40 TDK 5.-9.kl.

 

 
14.40-15.00 3.-4.kl koris Ved, pieskata 2 skolotāji:

– Inese Baranova

– Agija Kārkliņa

+ Ilvija, Ilze

 

 

15.00-(aptuveni)17.00

ĢENERĀLMĒĢINĀJUMS

18.00 – KONCERTS

(Līdz aptuveni 19.30)