CETURTDIENA, 2020.gada 05.marts

CETURTDIENA, 2020.gada 05.marts

Stundās nav:G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane, V.Šmite (no 5.st.), G.Grīva (no 5.st.), I.Jansone (no 5.st.), A.Upīte (no 3.st.), I.Upīte (no 5.st.)

2.st. – Valsts diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu dabaszinībās 6.klasēm – 303., 304., 302. un 403.kabinets (S.Kārkliņa, D.Stalšāne, L.Drande un G.Dance)

Interešu izglītības koncerts Valmieras Kultūras centrā

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a/1.b/1.c6.KorisKora stunda atcelta;

Pieskata klašu audzinātājas; Z.Gailīte pieskata 1.b klase

 G.Baltā

Z.Gailīte

S.Niedrīte

2.b5.Mūzika112.Stunda atcelta  
3.a4.Latviešu valoda235.Vizuālās mākslas stunda atceltaPA.Kārkliņa
4.a

 

3.Klases stunda139.1.un 2.stunda Slidotapmācība VOCAA.Niedrīte
4.Sociālās zinības139. AL.Drande
5.Latviešu valoda139. AA.Niedrīte
4.c6.Angļu valoda338.Stunda visai klasei kopāAD.Cinīte
5.b3.Matemātika109.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Kraukle
5.c5.Mājturība un tehnoloģijas

Meitenes

114. AD.Stalšāne
6.Mājturība un tehnoloģijas

Meitenes

114. AD.Stalšāne
6.a2.Diagnosticējošais darbs dabaszinībās303.  S.Kārkliņa

V.Šmite, S.Švalbe

2.-3.Diagnosticējošais darbs dabaszinībās

Ar atbalsta pasākumiem

403.  G.Dance
6.b2.Diagnosticējošais darbs dabaszinībās304.  D.Stalšāne

G.Verovkins

3.Mājturība un tehnoloģijas

Meitenes

114. AD.Stalšāne
2.-3.Diagnosticējošais darbs dabaszinībās

Ar atbalsta pasākumiem

403.  G.Dance
5.Latviešu valoda205. PA.Eiklone
6.c2.Diagnosticējošais darbs dabaszinībās302.  L.Drande

A.Eiklone

2.-3.Diagnosticējošais darbs dabaszinībās

Ar atbalsta pasākumiem

403.  G.Dance
9.a3.Angļu valoda

(I.Barce)

204.Kabineta maiņa I.Barce
8.Mūzika112.Stunda atcelta  
10.a2.Matemātika114.Kabineta maiņa G.Līrmane
7.Mūzika

(TeātraM)

112.Stunda atcelta  
10.b1.Literatūra109.Stunda atcelta  
2.Latviešu valoda109. AA.Eiklone
11.b4.Latviešu valoda109.Iepriekšējās stundas darba prezentācija klasē!AA.Eiklone
11.c2.Matemātika211.Kabineta maiņa A.Rebinka
12.a6.Latviešu valoda109.Lteratūras stunda atceltaPA.Lozda
12.b2.Angļu valoda

(I.Barce)

010.Kabineta maiņa I.Barce
12.c2.Matemātika104.Kabineta maiņa I.Segliņa

Mēģinājumi un koncerts 5.03. kultūras centrā

Mēģ.laiksKolektīvsAtbildīgie skolotāji
9.00-9.3012.c – Žetona izrādes fragmentsRoberts Segliņš,

Īrisa Ozola

9.30-10.30Vokāli instrumentālie ansambļiGuntars Aizupietis
10.30-13.00Pasākuma vadītāji

un vizuālais noformējums

Līga, Zane, skolēnu pašpārvalde
12.30-13.005.-8.kl. koris

9.-12.kl. koris

Ilvija Aizupiete,

Ilze Jansone

13.00-14.00TDK 1.-2.kl.Ved, pieskata 2 skolotāji:

– Inese Barce

– Aiga Gartmane

TDK 3.-4.kl.Ved, pieskata 2 skolotāji:

– Santa Priede

– Vineta Zariņa

14.00-14.20Minerva

1.-6. kl.

Ved, pieskata 2 skolotāji:

M.Tiltiņa

L.Vikse

14.20-14.40TDK 5.-9.kl.

 

 
14.40-15.003.-4.kl korisVed, pieskata 2 skolotāji:

– Inese Baranova

– Agija Kārkliņa

+ Ilvija, Ilze

 

 

15.00-(aptuveni)17.00

ĢENERĀLMĒĢINĀJUMS

18.00 – KONCERTS

(Līdz aptuveni 19.30)