ceturtdiena, 2020. gada 10. decembris

ceturtdiena, 2020. gada 10. decembris

Stundās nav: S.Baumane

STUNDAS/STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Mūzika156.kamīnzāle I.Aizupiete
2.Vizuālā māksla156.kamīnzāle I.Miglava
3.Vizuālā māksla156.kamīnzāle I.Miglava
4.Matemātika156.kamīnzāle I.Miglava
5.Latviešu valoda156.kamīnzāle I.Miglava
1.b

I grupa

1.Sports un veselība009. M.Goba
2.Mūzika205. I.Aizupiete
3.Matemātika332. G.Gaile
4.Latviešu valoda202. G.Grīva
5.Dabaszinības332. G.Gaile

II grupa

1.Sports un veselība009. M.Goba
2.Mūzika336. G.Aizupietis
3.Latviešu valoda
202. G.Grīva
4.Matemātika336. G.Gaile
5.Dabaszinības336. A.Niedrīte
1.c1.Latviešu valoda305.lielā zāle I.Krieviņa
2.Latviešu valoda305.lielā zāle I.Krieviņa
3.Matemātika305.lielā zāle I.Krieviņa
4.Vizuālā māksla305.lielā zāle I.Krieviņa
5.Vizuālā māksla305.lielā zāle I.Krieviņa
2.a

I grupa

1.Latviešu valoda133. G.Baltā
2.Latviešu valoda133. G.Baltā
3.Matemātika133. G.Baltā
4.Dabaszinības133. G.Baltā
5.Matemātika133.Fakultatīvā nodarbība G.Baltā

II grupa

1.Latviešu valoda139. L.Gacka
2.Latviešu valoda139. L.Gacka
3.Matemātika139. L.Gacka
4.Dabaszinības139. L.Gacka
5.Matemātika139.Fakultatīvā nodarbība L.Gacka
2.b

I grupa

1.Latviešu valoda232. A.Dubulte
2.Latviešu valoda232. A.Dubulte
3.Mūzika232. I.Aizupiete
4.Dabaszinības232. A.Dubulte
5.Matemātika232.Fakultatīvā nodarbība A.Dubulte

II grupa

1.Latviešu valoda237. Z.Gailīte
2.Latviešu valoda237. Z.Gailīte
3.Mūzika237. G.Aizupietis
4.Dabaszinības237. Z.Gailīte
5.Matemātika237.Fakultatīvā nodarbība Z.Gailīte
2.c

I grupa

1.Latviešu valoda337. A.Niedrīte
2.Latviešu valoda337. A.Niedrīte
3.Matemātika337. A.Niedrīte
4.Mājturība un tehnoloģijas337. A.Niedrīte
5.Angļu valoda_1337. S.Švalbe
6.Matemātika337.Fakultatīvā nodarbība pācelta uz trešdienu A.Niedrīte

II grupa

1.Latviešu valoda338. I.Upīte
2.Latviešu valoda338. I.Upīte
3.Matemātika338. I.Upīte
4.Mājturība un tehnoloģijas338. I.Upīte
5.Angļu valoda_2338. I.Liepiņa
6.Matemātika338.Fakultatīvā nodarbība pācelta uz trešdienu  
3.a

I grupa

1.Latviešu valoda137. V.Zariņa
2.Matemātika137. V.Zariņa
3.Angļu valoda_1137. I.Glužģe
4.Mūzika112. I.Aizupiete
5.Dabaszinības137. V.Zariņa

II grupa

1.Latviešu valoda138. D.Stalšāne
2.Matemātika138. D.Stalšāne
3.Angļu valoda_2138. A.Dubulte
4.Mūzika138. G.Aizupietis
5.Dabaszinības138. D.Stalšāne
3.b

I grupa

1.Matemātika236. S.Priede
2.Matemātika236. S.Priede
3.Vizuālā māksla236. A.Gartmane
4.Vizuālā māksla236. A.Gartmane
5.Mūzika112. I.Aizupiete
6.Sports009. M.Goba

II grupa

1.Matemātika235. I.Apinīte
2.Matemātika235. I.Apinīte
3.Vizuālā māksla235. S.Priede
4.Vizuālā māksla235. S.Priede
5.Mūzika235. G.Aizupietis
6.Sports009. M.Goba
3.c

I grupa

1.Vizuālā māksla114. A.Gartmane
2.Vizuālā māksla114. A.Gartmane
3.Latviešu valoda114. A.Bērziņa
4.Matemātika114. A.Bērziņa
5.Sports009. M.Goba

II grupa

1.Vizuālā māksla115. A.Bērziņa
2.Vizuālā māksla115. A.Bērziņa
3.Latviešu valoda115. I.Ābeltiņa
4.Matemātika115. I.Ābeltiņa
5.Sports009. M.Goba
4.a

I grupa

1.Matemātika301. A.Kārkliņa
2.Dabaszinības301. A.Kārkliņa
3.Sports un veselība009. A.Jākobsons
4.Literatūra301. A.Kārkliņa
5.Teātra māksla301. A.Lozda
6.Latviešu valoda301.Fakultatīvā nodarbība A.Kārkliņa

II grupa

1.Matemātika302. I.Lazdiņa
2.Dabaszinības302. L.Trauliņa
3.Sports un veselība009. A.Jākobsons
4.Literatūra302. Z.Švēde
5.Teātra māksla306. A.Kārkliņa
6.Latviešu valoda302.Fakultatīvā nodarbība Z.Švēde
4.b

I grupa

1.Literatūra104. Z.Švēde
2.Matemātika104. I.Lazdiņa
3.Teātra māksla104. A.Lozda
4.Sports un veselība104. M.Goba
5.Dabaszinības104. L.Trauliņa

II grupa

1.Literatūra109. A.Upīte
2.Matemātika109. R.Spuņģe
3.Teātra māksla109. L.Trauliņa
4.Sports un veselība009. M.Goba
5.Dabaszinības109. R.Spuņģe
4.c1.Matemātika014. I.Jurka
2.Sports un veselība009. M.Goba
3.Sociālās zinības un vēsture014. I.Jurka
4.Sociālās zinības un vēsture014. I.Jurka
5.Literatūra014. I.Jurka
6.Teātra māksla014. A.Lozda