ceturtdiena, 2020. gada 15. oktobris

ceturtdiena, 2020. gada 15. oktobris

Stundās nav: S.Kārkliņa, I.Lancmane, S.Baumane, A.Gartmane

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a4.Matemātika133.Vizuālās mākslas stunda atceltaPG.Baltā
5.Matemātika133.Vizuālās mākslas stunda atceltaPG.Baltā
3.c2.Vizuālā māksla237.AZ.Gailīte
7.b5.Angļu valoda302.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 6.st.PV.Šmite
6.Latviešu valoda302.Literatūras stunda atceltaAL.Vikse
7.c1.Bioloģija304.stunda pārcelta uz 4.stundu M.Liepiņa
3.Literatūra304.AM.Tiltiņa
4.Bioloģija304.Literatūras stunda atcelta M.Liepiņa
9.b1.Ģeogrāfija109.Ģeogrāfijas stundā – pašvadīts mācību process – mājās; Bioloģijas st.pārcelta uz 07.10.2020. Z.Vilciņa/ S.Allika
2.Klases stunda109.PU.Jansons
9.c5.Klases stunda011.PU.Jansons
6.Literatūra011.A D.Stalšāne
10.a2.Latviešu valoda014.pašvadīts mācību process klasē I.Lancmane
3.Latviešu valoda014.pašvadīts mācību process klasē I.Lancmane