ceturtdiena, 2020. gada 15. oktobris

ceturtdiena, 2020. gada 15. oktobris

Stundās nav: S.Kārkliņa, I.Lancmane, S.Baumane, A.Gartmane

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a 4. Matemātika 133. Vizuālās mākslas stunda atcelta P G.Baltā
5. Matemātika 133. Vizuālās mākslas stunda atcelta P G.Baltā
3.c 2. Vizuālā māksla 237. A Z.Gailīte
7.b 5. Angļu valoda 302. Latviešu valodas stunda pārcelta uz 6.st. P V.Šmite
6. Latviešu valoda 302. Literatūras stunda atcelta A L.Vikse
7.c 1. Bioloģija 304. stunda pārcelta uz 4.stundu   M.Liepiņa
3. Literatūra 304. A M.Tiltiņa
4. Bioloģija 304. Literatūras stunda atcelta   M.Liepiņa
9.b 1. Ģeogrāfija 109. Ģeogrāfijas stundā – pašvadīts mācību process – mājās; Bioloģijas st.pārcelta uz 07.10.2020.   Z.Vilciņa/ S.Allika
2. Klases stunda 109. P U.Jansons
9.c 5. Klases stunda 011. P U.Jansons
6. Literatūra 011. A  D.Stalšāne
10.a 2. Latviešu valoda 014. pašvadīts mācību process klasē   I.Lancmane
3. Latviešu valoda 014. pašvadīts mācību process klasē   I.Lancmane