CETURTDIENA, 2020.gada 23.janvāris

Stundu izmaiņas

CETURTDIENA, 2020.gada 23.janvāris

Stundās nav: L.Vikse, A.Niedrīte, L.Liepa, Ī.Ozola, R.Segliņš, A.Lozda, M.Tiltiņa, V.Fleminga, I.Upīte, S.Priede, I.Jansone, A.Dubulte (no 8.st.)

12.c klase – viesizrāde Alūksnē

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a6.Matemātika133.Mājturības un tehnoloģijuPG.Baltā
1.b8.235.Lielā pagarinātā dienas grupa no 14.00 A.Eiklone
1.c2.Latviešu valoda337. A*S.Niedrīte
2.a5.Latviešu valoda137. A*V.Zariņa
2.b1.Latviešu valoda236.Kora stunda atceltaPV.Zariņa
3.Latviešu valoda236. AG.Baltā
4.236.PusdienasAI.Apinīte
6.Dabaszinības236. AD.Cinīte
7.Ētika236. AV.Zariņa
8.Pagarinātā grupa klasēAV.Zariņa
4.b7.Latviešu valoda332.Mājturības un tehnoloģiju st. pārcelta uz citu dienu (21.01.2020.)PG.Gaile
5.c4.Sports34.vingrMatemātikas st. pārcelta uz citu dienu (22.01.2020.)PI.Rams
6.a1.Matemātika

(L.Liepa)

231. AU.Ābeltiņš
2.MūzikaKamīnz. AI.Aizupiete
3.Literatūra231. A L.Gacka
4.Literatūra231. A L.Gacka
6.b1.Matemātika

(L.Liepa)

231. AU.Ābeltiņš
3.Latviešu valoda338. PA.Eiklone
6.c1.Matemātika

(L.Liepa)

231.  U.Ābeltiņš
4.Latviešu valoda331. PA.Eiklone
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.a3.Latviešu valoda14Vizuālās mākslas st.atceltaPS.Kārkliņa
7.Matemātika

(L.Liepa)

18.Stunda atcelta  
8.Literatūra14.Sociālo zinību stunda atceltaPS.Kārkliņa
7.b1.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

15.Latviešu valodas st.atceltaPG.Kalvīte
5.Literatūra15.Vizuālās mākslas st. atceltaPA.Upīte
7.Matemātika

(L.Liepa)

18.Stunda atcelta  
8.a1.Ģeogrāfija11.Stundu secības maiņa S.Balode
2.Ģeogrāfija11.Latviešu valodas st.atcelta S.Balode
3.Matemātika

(L.Liepa)

7. AI.Segliņa
4.Matemātika

(L.Liepa)

7. AI.Segliņa
8.Angļu valoda

(I.Upīte)

11.Stunda I.Upītes grupai atcelta (pārcelta uz 22.01.2020.)  
8.b5.Literatūra7.Papildu stunda – pārcelta no piektdienas, 24.01.2020.PI.Lancmane
3.Matemātika

(L.Liepa)

7. AI.Segliņa
4.Matemātika

(L.Liepa)

7. AI.Segliņa
8.c3.Matemātika

(L.Liepa)

7. AI.Segliņa
4.Matemātika

(L.Liepa)

7. AI.Segliņa
9.a2.Latvijas vēsture8.Vizuālās mākslas st.atcelta; LVē st. pārcelta no 9.st. I.Grāvīte
4.Latviešu valoda314. AS.Kārkliņa
5.Klases stunda314.Matemātikas st.atceltaPD.Stalšāne
8.Mūzika15.Stunda atcelta  
9.Latvijas vēsture8.Stunda pārcelta uz 2.st I.Grāvīte
9.b2.Matemātika312.Stundu secības maiņa G.Līrmane

(S.Balode)

3.Ģeogrāfija312.Stundu secības maiņa S.Balode

(G.Līrmane)

10.a4.Angļu valoda

(A.Ronis)

20.Kabineta maiņa A.Ronis
10.b10.Latvijas un pasaules vēsture8.Stunda pārcelta uz citu dienu – Otrdiena, 28.01.2020.I.Grāvīte
11.a1.Fizika13.Stundu secības maiņaV.Dancis
3.Fizika13.Literatūras stunda atcelta V.Dancis
8.Literatūra13.Stunda atcelta  
11.c3.Literatūra315.Stunda atcelta
8.Kulturoloģija315.Stunda atcelta  
9.Vizuālā māksla315.Stunda atcelta  
12.b4.Latvijas un pasaules vēsture8.Literatūras stunda atcelta;

LPVē st. Pārcelta no 8.st.

I.Grāvīte
8.Latvijas un pasaules vēsture8.LPVē st. pārcelta uz 4.st I.Grāvīte
12.cKlase ārpus skolasĪ.Ozola, R.Segliņš

(L.Kraukle, I.Segliņa)