ceturtdiena, 2020. gada 8. oktobris

ceturtdiena, 2020. gada 8. oktobris

Stundās nav: G.Grīva, L.Liepa, I.Krieviņa, I.Upīte, V.Šmite, G.Kalvīte (no 6.st.), R.Segliņš (no 6.st.), K.Čaune

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.Matemātika338.AS.Baumane
2.Latviešu valoda338.AA.Bērziņa
3.Latviešu valoda338.AA.Bērziņa
5.Sociālās zinības338.AS.Baumane
 338.uzraudzībaAS.Baumane
4.a2.Angļu valoda235.stunda visai klasei kopāAD.Cinīte
3.Angļu valoda235.AD.Cinīte
4.c6.Datorika_1202.AI.Jurka
5.a2.Informātika_1202.AZ.Neimane
5.b5.Angļu valoda402.Stunda abām grupām kopā

(AV_2 – Papildu stunda pārcelta no 09.10.2020.)

P*I.Barce
6.a1.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta  
2.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta  
6.b1.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta  
2.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta  
4.Informātika_1202.AZ.Neimane
6.c1.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta  
2.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta  
6.Mājturība un tehnoloģijas

 (Meitenes)

301.AD.Stalšāne
7.a6.Angļu valoda115.stunda abām grupām kopāAS.Švalbe
7.Angļu valoda_1115.7.stunda V.Šmites grupai atcelta  
Angļu valoda_2115.Stunda S.Švalbes grupai 115.kabinetā S.Švalbe
8.a1.FizikaStunda atcelta; pašvadīts mācību process- e-klasē mājas darbs līdz nākamajai stundaiK.Čaune
2.Fizika104.AU.Ābeltiņš
5.Matemātika_3010.AG.Dance
6.Matemātika_3010.AG.Dance
8.b3.Fizika204.AU.Ābeltiņš
4.Fizika204.AU.Ābeltiņš
5.Matemātika_3010.AG.Dance
6.Matemātika_3010.AG.Dance
7.Mājturība un tehnoloģijas

 (meitenes)

pašvadīts mācību process-mājās G.Kalvīte
8.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

pašvadīts mācību process-mājās G.Kalvīte
9.b1.Ģeogrāfija109.Ģeogrāfijas stundā – pašvadīts mācību process – mājās;

Bioloģijas st.pārcelta uz 07.10.2020.

 Z.Vilciņa/ S.Allika
2.Ģeogrāfija109.Ģeogrāfijas stundā – pašvadīts mācību process – mājās;

Bioloģijas st.pārcelta uz 07.10.2020.

 Z.Vilciņa/ S.Allika
5.Fizika109.patstāvīgais darbs klasēAS.Allika
6.Fizika109.Stunda atcelta; pašvadīts mācību process- e-klasē mājas darbs līdz nākamajai stundaiK.Čaune
9.c7.Fizika011.Stunda atcelta; pašvadīts mācību process- e-klasē mājas darbs līdz nākamajai stundaiK.Čaune
8.Fizika011.Stunda atcelta; pašvadīts mācību process- e-klasē mājas darbs līdz nākamajai stundaiK.Čaune
10.a7.Dizains un tehnoloģijas_1202.pašvadīts mācību process  
8.Dizains un tehnoloģijas_1202.pašvadīts mācību process  
11.a9.Informātika_2202.stunda atcelta  
11.b9.Angļu valodastunda pārcelta no 06.10.2020;

darbs attālināti, pašvadīti

P*A.Ronis