ceturtdiena, 2020. gada 8. oktobris

ceturtdiena, 2020. gada 8. oktobris

Stundās nav: G.Grīva, L.Liepa, I.Krieviņa, I.Upīte, V.Šmite, G.Kalvīte (no 6.st.), R.Segliņš (no 6.st.), K.Čaune

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c 1. Matemātika 338. A S.Baumane
2. Latviešu valoda 338. A A.Bērziņa
3. Latviešu valoda 338. A A.Bērziņa
5. Sociālās zinības 338. A S.Baumane
  338. uzraudzība A S.Baumane
4.a 2. Angļu valoda 235. stunda visai klasei kopā A D.Cinīte
3. Angļu valoda 235. A D.Cinīte
4.c 6. Datorika_1 202. A I.Jurka
5.a 2. Informātika_1 202. A Z.Neimane
5.b 5. Angļu valoda 402. Stunda abām grupām kopā

(AV_2 – Papildu stunda pārcelta no 09.10.2020.)

P* I.Barce
6.a 1. Matemātika_2 114. stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika_2 114. stunda L.Liepas grupai atcelta    
6.b 1. Matemātika_2 114. stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika_2 114. stunda L.Liepas grupai atcelta    
4. Informātika_1 202. A Z.Neimane
6.c 1. Matemātika_2 114. stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika_2 114. stunda L.Liepas grupai atcelta    
6. Mājturība un tehnoloģijas

 (Meitenes)

301. A D.Stalšāne
7.a 6. Angļu valoda 115. stunda abām grupām kopā A S.Švalbe
7. Angļu valoda_1 115. 7.stunda V.Šmites grupai atcelta    
Angļu valoda_2 115. Stunda S.Švalbes grupai 115.kabinetā   S.Švalbe
8.a 1. Fizika Stunda atcelta; pašvadīts mācību process- e-klasē mājas darbs līdz nākamajai stundai K.Čaune
2. Fizika 104. A U.Ābeltiņš
5. Matemātika_3 010. A G.Dance
6. Matemātika_3 010. A G.Dance
8.b 3. Fizika 204. A U.Ābeltiņš
4. Fizika 204. A U.Ābeltiņš
5. Matemātika_3 010. A G.Dance
6. Matemātika_3 010. A G.Dance
7. Mājturība un tehnoloģijas

 (meitenes)

pašvadīts mācību process-mājās   G.Kalvīte
8. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

pašvadīts mācību process-mājās   G.Kalvīte
9.b 1. Ģeogrāfija 109. Ģeogrāfijas stundā – pašvadīts mācību process – mājās;

Bioloģijas st.pārcelta uz 07.10.2020.

  Z.Vilciņa/ S.Allika
2. Ģeogrāfija 109. Ģeogrāfijas stundā – pašvadīts mācību process – mājās;

Bioloģijas st.pārcelta uz 07.10.2020.

  Z.Vilciņa/ S.Allika
5. Fizika 109. patstāvīgais darbs klasē A S.Allika
6. Fizika 109. Stunda atcelta; pašvadīts mācību process- e-klasē mājas darbs līdz nākamajai stundai K.Čaune
9.c 7. Fizika 011. Stunda atcelta; pašvadīts mācību process- e-klasē mājas darbs līdz nākamajai stundai K.Čaune
8. Fizika 011. Stunda atcelta; pašvadīts mācību process- e-klasē mājas darbs līdz nākamajai stundai K.Čaune
10.a 7. Dizains un tehnoloģijas_1 202. pašvadīts mācību process    
8. Dizains un tehnoloģijas_1 202. pašvadīts mācību process    
11.a 9. Informātika_2 202. stunda atcelta    
11.b 9. Angļu valoda stunda pārcelta no 06.10.2020;

darbs attālināti, pašvadīti

P* A.Ronis